Hvordan det sosiale systemet er bygd opp

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 700
 • PDF

Hvordan det sosiale systemet er bygd opp

Hvordan det sosiale systemet kan sammenliknes med en båt.

Utdrag

Man kan se på et skip som et veldig godt eksempel på et sosialt system. Et sosialt system går ut på et system som består av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre. Alle sosiale systemer er sammensatt på en bestem måte, og de har alle et bestemt system som er viktig å forstå definisjonen på, kalt sosial struktur. Den sosiale strukturen er en samling av enheter som er plassert i et bestemt mønster i forhold til hverandre. Alt dette kan man finne om bord på et skip, noe jeg nå skal gå litt nærmere inn på.

På et skip kan man observere en rekke lugarer, hvor alle har hver sin tittel, men ikke noe navn. På et skip har man oppgaver og ordninger som er knyttet til den enkeltes stilling og rolle, og med rolle mener man da alle de forventningene som er knyttet til en person i en bestemt stilling eller posisjon. Det er for eksempel orden i plasseringen av lugaren og utstyr. På toppen av rangstigen på et skip kan man se at kapteinen sitter, og med både styrmann og maskinsjef, danner disse gruppen av offiserer om bord. Man kan bare se offiserstitler på dører til lugarer som ligger høyt oppe, mens mannskapstitlene som maskin-, dekks- og messegutter er samlet på dørene langt nede. Når det gjelder lugarene er det også en gradering her, en gradering som tar hensyn til størrelse, utstyr... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvordan det sosiale systemet er bygd opp

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 26.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaa.............
 • 18.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  thannnnnnnnnnnnnnnnnnx