Hvilke virkemidler myndighetene kan iverksette for å påvirke konjunkturer og arbeidsledighet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi
 • 5
 • 8
 • 2415
 • PDF

Hvilke virkemidler myndighetene kan iverksette for å påvirke konjunkturer og arbeidsledighet

Hvordan myndighetene kan bruke virkemidler for å påvirke svigninger i økonomien og begrense økt arbeidsledighet.

Oppgaven er eksamenstrening

Utdrag

I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for de ulike økonomiske virkemidlene myndighetene har for å påvirke konjunkturer og arbeidsledighet og diskutere effekten av disse. Her vil jeg fokusere på stabiliseringspolitikk i form av pengepolitikk og finanspolitikk. Jeg vil bruke finanskrisen for å studere hvordan myndighetene stabiliserte økonomien fra en kraftig lavkonjunktur til en normalsituasjon.

Konjunkturer
Konjunkturer er definert som ujevne sjokk i økonomien som måles ut i fra potensielt BNP. Aktivitetsnivået i økonomien måles via bruttonasjonalproduktet og består av mange økonomiske størrelser, for eksempel inflasjon, sysselsetting og konsum. Konjunkturene i BNP kan leses av ved størrelsen på produksjonsgapet og forholdet dette har til potensielt BNP. Den økonomiske aktiviteten, her: konjunkturene, svinger over tid grunnet kortsiktige, forstyrrende elementer og skift forårsaket av samlet etterspørsel etter varer og tjenester i økonomien. En oppgangskonjunktur oppstår når veksten er større enn trendveksten for BNP, mens når veksten er lavere enn trendveksten for BNP, befinner økonomien seg i en nedgangskonjunktur. På lenger sikt vil summen av høy og lavkonjunkturer svare til en trend som tilsvarer trendkurven for reelt BNP... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvilke virkemidler myndighetene kan iverksette for å påvirke konjunkturer og arbeidsledighet

[18]
Brukernes anmeldelser
 • 06.10.2011
  God oppgave, noe "rotete", men en får med seg nyttig informasjon ved å laste den ned!
 • 15.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var virkelig en svært god oppgave. Anbefalles å kjøpe og lese - fantastisk!
 • 23.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  topp stemning her...
 • 15.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra, hjalp meg til prøven min