Hva skal til for å stoppe radioaktiv stråling? | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 6
  • 4
  • 1029
  • PDF

Hva skal til for å stoppe radioaktiv stråling? | Rapport

Her finner du en rapport fra et forsøk i naturfag som handler om hva som skal til for å stoppe radioaktiv stråling. Hensikten med forsøket var å undersøke strålingen fra forskjellige radioaktive kilder, og hvilke tiltak man kunne utføre for å stoppe strålingen. I tillegg blir det bevist at det finnes bakgrunnsstråling som vi blir utsatt for i hverdagen.

Innhold

Hensikt
Utstyrsliste
Figur
Beskrivelse
Resultat
Konklusjon

Utdrag

I dette forsøket ble vi ikke delt opp i grupper som vanlig. Vi gjorde forsøket felles. Det første vi gjorde var å hente alle utstyrene. Først skulle vi påvise at det finnes bakgrunnsstråling. Det gjorde vi ved å slå på GM-telleren og lot den registrere elektriske signaler i ubestemt retning i 10 sekunder. Vi gjentok det 5 ganger.

Etter at vi hadde funnet ut at det finnes bakgrunnsstråling, skulle vi finne ut hva som skulle til for å stoppe de ulike radioaktive kildene --> alfa, beta og gamma. De ulike hindrene vi skulle prøve ut var luft, papir og bly.

Først brukte vi luft som 'hinder'. Vi la den radioaktive kilden alfa på en meterstokk slik at den lå 1cm fra røret til GM-telleren. Deretter lot vi den registrere i 10sekunder. Slik gjorde vi med beta og gamma også. Deretter økte vi avstanden fra kilden til røret fra 1cm til 10cm. Så lot vi GM-telleren igjen registrere signalene i 10sekunder. Slik gjorde vi med alle radioaktive kildene-->alfa, beta og gamma.

Det neste hinderet vi skulle bruke var papir. Vi rettet den radioaktive betakilden mot røret til GM-telleren med et ark mellom de, og lot GM-telleren registrere i 10sekunder. Vi gjorde det samme med gamma og alfa. Deretter skulle vi bytte ut arket med en bok som var 1cm tykk. Vi registrerte signalene i 10sekunder på alle de radioaktive kildene.

Det siste hinderet vi skulle bruke var bly. Vi rettet den radioaktive gammakilden mot røret til GM-telleren med en skive av bly (ca 1mm) mellom de. Så lot vi... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva skal til for å stoppe radioaktiv stråling? | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.