Hva kjennetegner sosialiseringen av barn i Norge i dag?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Hva kjennetegner sosialiseringen av barn i Norge i dag?

Hva er det egentlig som påvirker og former barn og unge i Norge i dag? Er det absolutt alt rundt oss eller er det visse faktorer? Er sosialiseringen mer vellykket i dag enn før? Og hvilke faktorer er det som former oss mest?

I denne oppgaven skriver jeg om sosialiseringen av barn i Norge i dag.Og om hvilke faktorer som påvirker barn mest. Har tatt med litt statistikk for å understreke argumentene.

• FOKUS Menneske og samfunn - Kapittel 2.

Elevens kommentar

Sikkert noe skrivefeil. Kan sikkert utype mer om de ulike arenane og ha med mer statistikk.

Innhold

1. Innledning
2. Hoveddel:
- Familien som sosialiseringsarena
- Venner som sosialiseringsagenter
- Skolen som sosialiseringsarena
- Organisasjoner som sosialiseringsarenaer
3. Konklusjon
4. Kilder

Utdrag

Familien som sosialiseringsarena
Familien er den første og kanskje den aller viktigste sosialiseringsfaktoren.
Familien går under gruppen, primærsosialisering som er den mest grunnleggende og gjennomgripende påvirkningen. Dette skjer i den tidlige barndommen. Foreldre har ansvaret for oppdragelsen til deres barn, og påvirker store deler av barnets videre utvikling. En trygg og god oppdragelse, og utvikling av selvtillit er betydningsfullt for i hvilken grad vi blir selvstendige individer. Barna lærer av sine foreldre ved å imitere eller etterligne dem. Barna vil identifisere seg med foreldrene, og ønsker å bli som dem ved å lære seg deres normer, verdier, kunnskaper og ferdigheter.
Det er stor variasjon i måter foreldre velger å oppdra barna sine på. Det er to hovedretninger innenfor barneoppdragelse, nemlig tradisjonell og fri barneoppdragelse. Mange foreldre holder på den tradisjonelle barneoppdragelsen, som viser klare grenser og rutiner, i seng til et bestemt klokkeslett, stadige korreksjoner – i beste mening. Andre velger den såkalte frie barneoppdragelsen. Barnet får større muligheter til å gjøre det den selv vil, uten aktiv grensesetting fra foreldrenes side. Da skal selv forstå hva som er rett og galt. Mange foreldre velger å kombinere disse to retningene. Barna lærer også at det er fullt mulig å si én ting og gjøre noe helt annet. Som for eksempel ved røyking, foreldrene sier at det er skadelig, men røyker selv.
Noen med tradisjonell barneoppdragelse vil si at andre med tradisjonell barneoppdragelse har en helt fri barneoppdragelse.
Men det som kjennetegner tradisjonell og fri barneoppdragelse er svært omstritt. For eksempel: Min tante og onkel på den ene siden, vil si at jeg har fått fullstendig fri barneoppdragelse, mens min tante og onkel på den andre siden, vil si at jeg har fått en forferdelig streng barneoppdragelse.
Foreldrenes roller har endret seg veldig i løpet av de siste 50 årene og er fortsatt i endring.
Fra det strenge tradisjonelle barneoppdragelsen til det litt mer frie og kombinerte... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva kjennetegner sosialiseringen av barn i Norge i dag?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.