Hva er kultur?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Norsk
 • 6
 • 2
 • 961
 • PDF

Hva er kultur?

Temaoppgave om hva kultur er og hva det innebærer.

Utdrag

Hva er kultur?
For å si det kort og greit handler kultur om alt som er skapt av mennesker, og peker på alle sidene av livet. Kultur kan være med på gjenkjenne deg; hvem du er? Noe om opprinnelsen din? Og kanskje litt om hva du tror på, og hvilken religion du stammer fra? Når du først og fremst er innenfor en kultur, kan du bli påvirket av hvilke holdninger du skal ha. Etter hvert som du begynner studere eller får deg en jobb, kan du møte en annen miljø som du må akseptere og kan påvirke deg videre. I tillegg til alt dette kan kulturen du er en del av, ha noe å si om åssen du går kledd, eller hvordan du snakker med andre folk.
Ordet kultur kan ha flere betydninger som for eksempel:
• Kultur er ikke konstant, men det endrer seg over tid
• Dyrke jord, skog, planter, hav og annet
• Avlsarbeid oppdrett fisk eller fryse ut bakterier og andre organismer
• Kultur kan være en gruppe mennesker som har noe til felles og forskjell fra andre grupper.
• Kan brukes i tanke om kommunikasjon og atferdsmønster hos mennesker

Kultur som sektor og kultur som helhet
Vi kan dele kulturen mellom det sektororienterte kulturbegrepet og det generelle kulturbegrepet. Det sektororienterte kulturbegrepet omfatter den sektoren av samfunnslivet hvor visse uttrykksformer gis en grad av artistisk bearbeidelse. Det vil si bearbeidelsen av kulturlivet, kunst og kultur. Gjennom flere analyser rundt denne sektoren og etter bearbeidelse gjøres det ofte et skille mellom såkalt finkultur på den ene siden og folkelig kultur på den andre siden, altså den populære kulturen. Men i det utvidede kulturbegrepet er det snakk om andre sektorer som for eksempel folkefester, idrett osv... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva er kultur?

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 26.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Fin og bra gjennomført tekst:) kan være nyttig å lese i Sosiologi sammenheng
 • 12.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  God tekst, men kanskje litt for lite detaljert
 • 31.05.2014
  u9up9ioppoioiøojøoijøoijøoijøoijøoij
 • 09.02.2014
  Helt grei, men ikke så bra som forventet.