Fakta om hurtighetstrening

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Treningslære 1-2
  • Godkjent
  • 2
  • 812
  • PDF

Sammendrag: Fakta om hurtighetstrening

Fakta om hurtighetstrening som presenteres som svar på spørsmål. Oppgaven svarer blant annet på hva som menes med reaksjon og hurtighet, hvorfor det er viktig å trene hurtighet, retningslinjer og metoder for hurtighetstrening.

Innhold

Forklar hva som menes med reaksjon og hurtighet?
Begrunn hvorfor det er viktig å trene hurtighet?
Hvilke retningslinjer gjelder for hurtighet?
Gjør rede for ulike treningsmetoder for hurtighetstrening?
Gjør rede for faktorer som har betydning for hurtighet?
Hvordan virker hurtighetstrening?
Hvordan kan en hurtighetstest gjennomføres?

Utdrag

Forklar hva som menes med reaksjon og hurtighet?

Hurtighet er muskelens evne til å skape størst mulig akselerasjon. Hurtighet er i mange idrett en viktig faktor. Spesielt i fotball der både reaksjon, akselerasjon, maksimal og utholdende hurtighet er viktig. Reaksjon eller reaksjonstid er tiden en person reagerer fra et signal er gitt til han starter utførelsen... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om hurtighetstrening

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 30.05.2014
    reknerknreknerknreknknerknrfre