Basistrening - hurtighet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Treningslære 1-2
  • Godkjent
  • 3
  • 679
  • PDF

Basistrening - hurtighet

Et kort sammendrag som svarer på spørsmål omkring hurtighetstrening. Hurtighetstreningen er en del av basisøvelsene i idrett som brukes i de aller fleste fysiske idretter.

Innhold

Forklar hva som menes med reaksjon og hurtighet.
Begrunn hvorfor det er viktig å trene hurtighet.
Hvilke retningslinjer gjelder for hurtighet?
Gjør rede for ulike treningsmetoder for hurtighetstrening.
Gjør rede for faktorer som har betydning for hurtighet.
Hvordan virker hurtighetstrening?
Hvordan kan en hurtighetstest gjennomføres?

Utdrag

Forklar hva som menes med reaksjon og hurtighet.
- Reaksjonshurtighet kan defineres som evnen til å oppfatte og tolke signaler riktig og raskt.
Vi skiller her ofte mellom enkel og kompleks reaksjon. Enkel reaksjon betyr at både signal og handling er kjent på forhånd, og lik fra gang til gang (f.eks. sprintstart). Kompleks reaksjon er når både signal og handling varierer fra gang til gang (f.eks. i ballspill). Reaksjonstiden kan deles opp i 3 komponenter:
a) Reaksjonstid - tiden som går fra et signal blir gitt til bevegelsen starter
b) Bevegelsestid - tiden fra starten av bevegelsen til avsluttet bevegelse
c) Responstid - summen av reaksjonstiden og bevegelsestiden... Kjøp tilgang for å lese mer

Basistrening - hurtighet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.