Hotell Rwanda

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 881
 • PDF

Hotell Rwanda

1. Hva menes med betegnelsene hutu og tutsi?
2. Gjør rede for konflikten og folkemordet i Rwanda i 1994.
3. Hvordan kan vi si at konflikten i Rwanda hadde røtter i kolonitida?
4. Hvilken rolle hadde det internasjonale samfunnet i denne konflikten?
5. Gå til nettsiden til hl-senteret og finn definisjon på folkemord. Hvilke andre folkemord i historien kjenner du til?
6. Finn ut hva som har skjedd i Rwanda siden 1994. Har de skyldige for massakrene blitt stilt til ansvar?
7. Hvilken utvikling vil du si hovedpersonen går igjennom i løpet av filmen, hvilken forståelse kommer han fram til?
8. Hvordan kan vi se at dette er en amerikansk film, hvilke virkemidler er kjent for deg fra mange andre filmer?
9. Hvilket inntrykk gjorde filmen på deg som helhet, hvilke tanker og følelser sitter du igjen med etter å ha sett den?

Hotell Rwanda

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 02.01.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  En god stil og gode svar på spørsmålene. Var til god hjelp under min egen stilskriving.
 • 26.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra. Står mye bra om du har om folkemordet i Rwanda
 • 13.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra svar til hvert av spørsmålenene