Hjemmeeksamen Ergoterapi 1. semester

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Annet
 • 6
 • 11
 • 3409
 • PDF

Hjemmeeksamen Ergoterapi 1. semester

Oppgaven inneholder 4 deler med beskrivelse av aktivitetsperspektivet i Ergoterapi, Biomekanisk analyse av Benkpress, en aktivitesanalyse og en siste del med egenvurdering.

UNIVERSITET I TROMSØ

Eksamensmappe

Aktivitetsanalyse ERG- 100A

14.12.2011

Innhold

Del 1 - Aktivitetsperspektivet i Ergoterapi
Utviklingen av Ergoterapifaget
Ergoterapis tre grunnleggende paradigmer
Kildeliste
Del 2: Aktivitetsanalyse ut fra biomekanisk modell
Min aktivitet
Gradering og tilpasning
Erfaringer og kommentarer til arbeidet
Kildeliste
Del 3 – virksomhetsanalyse
Min virksomhet
Nødvendig utstyr og dets betydning
Fysiske omgivelser
Sosial forventning og personlig betydning
Sekvenser og varighet
Nødvendige ferdigheter
Sikkerhet, tilpasning og gradering
Virksomheten for meg:
Erfaringer med å analysere virksomheten
Del 4 – Refleksjonsnotat

Utdrag

Del 1 - Aktivitetsperspektivet i Ergoterapi
Først vil jeg prøve å definere aktivitetsbegrepet. Clark, Kielhofner og Rogers (1995) definerer aktivitet som de alminnelige og velkjente ting mennesker foretar seg hver dag. En annen definisjon, av Gary Kielhofner, er at aktivitet er ”utførelse av arbeid, lek eller hverdagslige handlinger i en tidsmessig, fysisk og sosiokulturell sammenheng, som karakteriserer det meste av menneskelivet. En canadisk, definisjon sier at aktivitet er ”oppgaver og handlinger i dagliglivet som har verdi for personer og deres kultur. Aktivitet er videre det mennesket gjør for å ”ta vare på seg selv”, egenomsorg, nyte livet(fritid) og å bidra til samfunnets sosiale og økonomiske struktur (produktivitet) ” (Ergoterapi i praksis, Kielhofner Gary, 2009)... Kjøp tilgang for å lese mer

Hjemmeeksamen Ergoterapi 1. semester

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 04.11.2013
  Skrevet av Student på 1. år
  Ikke spesielt godt gjennomført oppgave etter dagens eksamenskrav. Mulig det var relevant til denne eksamensoppgaven.