Historiprøve: historie innen middelalder (tidlig og sein)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie
 • 5
 • 3
 • 930
 • PDF

Historiprøve: historie innen middelalder (tidlig og sein)

Her har du en mulig prøve i historie innen middelalder (tidlig og sein)

Lærers kommentar:
bra prøve, noe surr enkelte steder og kunne svar tydeligere på oppgaven om karl den store


Hva menes med lenspyramiden?
Gjør kort greie for Karl den store, og hans betydning for frankerne.

Gjør kort greie for hundreårskrigen mellom England og Frankrike for statsutviklingen i de to landene?
Oppgave 2)
På 800- og 900-tallet var Vest-Europa splittet i en rekke mindre kongedømmer og fyrstedømmer som ble styrt av en føydal overklasse. Ettersom det ikke fantes noen sterk europeisk sentralmakt, så paven i Roma sin sjanse til å stå frem som samlingsmerke for den vestlige kristenheten.
Hva gikk investiturstriden mellom pave Gregor 7. og den tysk-romerske keiseren Henrik 4. ut på? Hvorfor ble dette en så viktig sak for paven og keiseren?
Oppgave 3)
Mens pave Gregor 7. hadde vært mest opptatt av striden med keiseren, gjorde hans etterfølger, pave Urban 2., kampen mot islam og erobring av Jerusalem til sin hovedsak. Han henvendte seg i første rekke til konger, riddere og andre stormenn og oppfordret de kristne til korstog.
Hva var motivene for korstogene mot Midtøsten, og hvilke virkninger hadde de i sin tid? Reflekter over hvordan korstogene kan ha påvirket forholdet mellom kristne og muslimer i dagens samfunn.

Historiprøve: historie innen middelalder (tidlig og sein)

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 29.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra hjalp mye
 • 30.08.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig mye