Utviklingstrekk i middelalderen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • 6
 • 7
 • 2761
 • PDF

Utviklingstrekk i middelalderen

Redegjørende tekst om middelalderen og viktige utviklingstrekk innenfor økonomi, sosialt samfunn, politikk og kultur i denne perioden.
Dette er en oppgave jeg skrev på en prøve i vg2, på 1,5 time om utviklingstrekk i middelalderen.

Innhold

Middelalderen
Politikk
Føydalisme
Delingen av frankerriket
Det tysk-romerske riket
Hundreårskrigen
Økonomi
Følgene av pesten
Kultur
Islam
Verdsliggjøringen av kirken
Sosialt
Godseierne i senmiddelalderen
Bøndene og deres fellesskap i middelalderen
2) Presenter et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av
brudd eller kontinuitet på et eller flere området.

Utdrag

Middelalderen

1) Gjør rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

Jeg har valgt på grunnlag av min tid som europeer, å skrive om middelalderen fra Europa, og jeg har hentet stoffet fra læreboka. Det forekommer en del repetisjoner i svarene, men det er fordi de har en stor sammenheng med hverandre, som for eksempel føydalisme som har en sterk tilknytning til økonomi og det sosiale, og det er derfor vanskelig å komme unna gjentakelser. Det samme gjelder religionen islam, og dens rolle i politikken.

Politikk
Føydalisme
Føydalismen er en kobling/avtale mellom godseiere/stormennene, kongen og bøndene. Det kan også fremstilles som en pyramide hvor kongen er øverst... Kjøp tilgang for å lese mer

Utviklingstrekk i middelalderen

[31]
Brukernes anmeldelser
 • 15.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Mye bra du har tatt med her, men synes du skulle ha lest mer om Islam før du utaler at det står det ene og det andre i Koranen det blir litt feil, jeg legger vekt på andre som leser det her sidun du har skrevet en veldig bra oppgave og man lærer mye av det =)
 • 27.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Denne var veldig oversiktelig - det er gull verdt for å øve til eksamen med, spesielt for oss privatister. Godt skrevet, og gode resonnementer. 10/10 would b
 • 14.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fikk god hjelp fra denne til eksamen
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra skrevet, tusen takk for hjelpen!