Utviklingstrekk i middelalderen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie
 • 6
 • 7
 • 2761
 • PDF

Utviklingstrekk i middelalderen

Redegjørende tekst om middelalderen og viktige utviklingstrekk innenfor økonomi, sosialt samfunn, politikk og kultur i denne perioden.
Dette er en oppgave jeg skrev på en prøve i vg2, på 1,5 time om utviklingstrekk i middelalderen.

Innhold

Middelalderen
Politikk
Føydalisme
Delingen av frankerriket
Det tysk-romerske riket
Hundreårskrigen
Økonomi
Følgene av pesten
Kultur
Islam
Verdsliggjøringen av kirken
Sosialt
Godseierne i senmiddelalderen
Bøndene og deres fellesskap i middelalderen
2) Presenter et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av
brudd eller kontinuitet på et eller flere området.

Utdrag

Middelalderen

1) Gjør rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

Jeg har valgt på grunnlag av min tid som europeer, å skrive om middelalderen fra Europa, og jeg har hentet stoffet fra læreboka. Det forekommer en del repetisjoner i svarene, men det er fordi de har en stor sammenheng med hverandre, som for eksempel føydalisme som har en sterk tilknytning til økonomi og det sosiale, og det er derfor vanskelig å komme unna gjentakelser. Det samme gjelder religionen islam, og dens rolle i politikken.

Politikk
Føydalisme
Føydalismen er en kobling/avtale mellom godseiere/stormennene, kongen og bøndene. Det kan også fremstilles som en pyramide hvor kongen er øverst... Kjøp tilgang for å lese mer

Utviklingstrekk i middelalderen

[31]
Brukernes anmeldelser
 • 30.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Godt beskrevet! ;D
 • 30.10.2013
  BRA! hjalp meg mye !!
 • 14.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fikk god hjelp fra denne til eksamen
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra skrevet, tusen takk for hjelpen!