Sammendrag | Kulturell nasjonsbygging og 1. verdenskrig

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 10
  • 4562
  • Word2007

Sammendrag | Kulturell nasjonsbygging og 1. verdenskrig

Sammendrag om 1. verdenskrig og kulturell nasjonsbygging med utgangspunkt i Tidslinjer 2 - Historie VG3. Kan være nyttig som forberedelse til prøve.

Innhold

KULTURELL NASJONSBYGGING
PARLAMENTARISME OG EMBETSSTANDENS FALL
UNIONSOPPLØSNINGEN
SPØRSMÅL
Grei ut om hvordan embetsmennene ble utfordret?
Greit ut om parlamentarismestriden:
Hva var konsekvensene av parlamentarismestriden?
HVA VAR ÅRSAKEN TIL UNIONSOPPLØSNINGEN?
Hva var årsakene til første verdenskrig?
Fortell om krigens gang:
Hva var målet med krigen?
Fortell om krigsøkonomien:
Hvordan ble krigen avgjort?
Hvilke politiske følger fikk krigen?
Hvilke økonomiske følger fikk krigen?
Var fredsoppgjøret etter første verdenskrig mislykket?
Hva mentes med nasjonsbygging?

Nasjonalromantikken i Norge:
Hva bidro nasjonalismen til?
Demokratiseringen i Norge:
Hva bidro nasjonalromantikken til?

Utdrag

KULTURELL NASJONSBYGGING
Sterk påvirkning fra Danmark. Norsk erstattet med dansk. Etter 1814 – en viss norsk identitet. Norsk historie, bygdekultur og natur - > utgangspunktet for nasjonsbygging. Ønske om løsrivelse fra dansk kulturinnflytelse.
Kampen for et norsk skriftspråk
Under unionstiden: folk snakket dialekter. De ”fine” var preget av dansk. Etter unionsoppløsningen: krav om eget norsk skriftspråk. 1830: språkspørsmålet fikk politisk og kulturell betydning. Welhaven: ville bevare forbindelsen til Danmark. Wergeland: ville fornorske dansken – forgjenger til Knutsen som utviklet bokmål. Det tredje alternativet: eget skriftspråk basert på dialekter – Aasens landsmål. Utover 1800: bokmål og nynorsk i fremgang. Jamstillingsvedtaket: likestilling mellom nynorsk og bokmål... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Kulturell nasjonsbygging og 1. verdenskrig

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.