Helsefremmende arbeid obligatorisk oppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Helsefremmende arbeid obligatorisk oppgave

Obligatorisk oppgave 2 i helsefremmende arbeid

1 a) Forklar hva identitet er ?
1 b) Gjør rede for hvordan du kan veilede barn og unge i spørsmålet om seksualitet, identitet og selvfølelse.

2 a) Forklar hvorfor fysisk aktivitet og kosthold kan ha betydning for helsen til barn og unge
2 b) Nevn noen helsefremmende tiltak. Bruk eksempler.
2 c) Forklar hva retningslinjene for måltider i barnehage og skole sier.
2 d) Forklar hvorfor det er viktig å lære barn gode vaner med hensyn til personlig hygiene.

3 a) Forklar hvilke plikter du som BUA har i forbindelse med å forebygge ulykker i barnehage og skole. Bruk eksempler.
3 b) Forklar hva HMS er.
3 c) Forklar hvordan du utfører HLR på barn og unge.

4 a) Forklar hva omsorgssvikt er.
4 b) Nevn tegn som tyder på omsorgssvikt/mishandling
4 c) Gjør rede for hvordan du skal forholde deg hvis du har mistanke om omsorgssvikt.

Lærers kommentar:
bra og godt skrevet

Elevens forslag til forbedringer:
kanskje litt mer utfyllelse i setningene

Helsefremmende arbeid obligatorisk oppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.