Helse A/S | Dekningsdiagram analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Økonomi og ledelse
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 727
 • PDF

Helse A/S | Dekningsdiagram analyse

Dekningsdiagram analyse av Helse A/S.

Utdrag

Hesle AS er en bedrift som blant annet produserer helseprodukter som kurerer ulike lidelser.

Oppgave 1
Hesle AS produserer produktene: Pest, Plage, Virus og Bakterie
a) Hesle AS er misfornøyd med fortjenesten og ønsker å bare produsere ett av produktene. Hvilket produkt vil du råde bedriften til å velge? Hvor mye bedre vil resultatet bli, når de bare produserer et av produktene?
b) Forutsett at de følger det råd som du gir dem om å produsere bare det ene produktet med full kapasitetsutnyttelse og at de opplever at en annen bedrift selger et konkurrerende produkt til en lavere pris. Hvilken pris er den laveste prisen du mener Hesle AS kan selge produktet for? Begrunn svaret (Tips: Det kan være flere priser)

Oppgave 2
Hesle AS har utviklet en ny nektar som skal kurere leksevegring hos skoleelever. De oppgir følgende opplysninger om dette produktet som de skal begynne å selge i 2012, ut fra hvordan de tror det skal bli:. De har også konsultert et markedsføringsbyrå som mener de kan satse på andre tall, hvis de markedsfører mer og setter ned prisen litt. Vil du råde bedriften til å sette i gang med salg/produksjon av dette produktet og hvilket alternativ vil du velge; egen beregnet salgsmengde osv eller markedsbyråets salgsmengde osv? Foreta en fullstendig dekningspunktanalyse, med nøkkeltall og dekningsdiagram for begge alternativene. (Husk å begrunne svaret ditt!)... Kjøp tilgang for å lese mer

Helse A/S | Dekningsdiagram analyse

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 30.08.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig mye
 • 23.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  ;s,...................
 • 15.12.2015
  Supert, men det er noe man kan gjøre på egenhånd
 • 28.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  god besvarelse :-)))