Fakta om treningsprinsipper og prestasjonsutvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 6
 • 19
 • 6257
 • PDF

Fakta om treningsprinsipper og prestasjonsutvikling

En faktaoppgave om treningsprinsipper som tar for seg belastning og tilpasning, spesifisitet med konkrete eksempler, i tillegg til mental trening.

Besvarelse på følgende oppgaver:

For at en idrettsutøvers prestasjonsutvikling skal bli så god som mulig, må treningen planlegges godt. Treningsplanlegging handler blant annet om styring av treningsbelastning og om valg av treningsformer, treningsmetoder og øvelser.

1. Gjør rede for hvordan en utøver i idretten du har valgt, kan bruke disse treningsprinsippene for å oppnå best mulig prestasjonsutvikling:
- prinsippet om belastning og tilpasning
- prinsippet om spesifisitet

Psykiske faktorer er viktig for prestasjonsevnen i idrett. For å utvikle de psykiske faktorene bruker mange idrettsutøvere mental trening, både som en del av treningsarbeidet og som forberedelse til konkurranse.

2. Drøft betydningen av mental trening i idretten du har valgt.

Lærers kommentar

Lærerens kommentarer følger med i oppgaven (i rødt).

Innhold

Innledning
Belastning og tilpasning
Spesifisitet
Mental trening
Kildehenvisning

Utdrag

Innledning

For og nå et høy prestasjonsnivå i en idrett kreves det mye trening, og for at prestasjonsutviklingen skal bli best mulig må treningen planlegges godt. I forbindelse med treningsplanlegging har det blitt utviklet sju grunnleggende regler som skal fungere som styringsmidler ved treningen din. Disse prinsippene skal kunne tas i bruk uansett individuelle forutsetninger, prestasjonsnivå, hvilken idrett du bedriver og hva du ønsker å oppnå med treningen. (Gjerset, 2006) For at vi skal kunne yte maksimalt på trening og i konkurranser er vi ikke bare nødt til å være fysisk sterke, men også sterke mentalt sett. Når vi snakker om at noe er mentalt, mener vi det som har med psyken vår å gjøre – det indre, hvordan vi tenker, hva som motiverer oss og hva vi føler. Med mental trening mener vi enten å utvikle eller vedlikeholde forskjellige psykiske faktorer som skal være med på å skape best mulig prestasjoner i den idretten vi bedriver.

Videre i denne oppgaven vil jeg gjøre rede for treningsprinsippene belastning og tilpasning og spesifisitet med tanke på best mulig prestasjonsutvikling i idretten langdistanseløp 5000m. Jeg vil så godt som mulig dra inn forskjellige begreper som stiller seg sentrale innenfor prinsippene og knytte dette opp mot idretten jeg har valgt. Når det er gjort vil jeg videre drøfte betydningen av mental trening i langdistanseløp 5000m på elitenivå. Jeg vil gjøre rede for ulike mentale egenskaper og deretter begrunne viktigheten av disse. Videre vil jeg komme med eksempler på hvordan man kan utføre trening av disse egenskapene før jeg til slutt ser saken fra flere sider og kommer med eventuelle argumenter mot det som er blitt beskrevet... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om treningsprinsipper og prestasjonsutvikling

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 03.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra og fyldige svar, men dog ikke en typisk oppgave å få på heldagsprøve. Emnene er ofte større og spørsmålene mer åpne. men besvarelsen er fortsatt god
 • 09.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Absolutt en god oppgave! Men hadde du tatt med idretten din i innledningen så ville den blitt lettere å skjønne.
 • 17.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Feilfri oppgave. Lett skrevet. Flotte eksempler.
 • 02.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  meget bra og en velfortjent 6er på denne oppgaven