Geofag 2: Heldagsprøve i Geologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 2
  • 5
  • 16
  • 4702
  • PDF

Geofag 2: Heldagsprøve i Geologi

Besvarelse av heldagsprøve i Geofag 2, om geologi. Oppgaven inneholder besvarelse på tre omfattende oppgaver. Oppgave 1 handler om klimaendringer fra siste istid og fram til i dag og årsaker til dette. Oppgave 2 omhandler olje og utvinning, mens oppgave 3 inneholder fakta om geotoper.

Innhold

Klimaet etter siste istid
FNs klimapanel
Hovedfunn fra FNs klimapanel
Observerte klimaendringer: Oppvarming i hele klimasystemet
Årsaker til klimaendringer: Stor menneskelig påvirkning de siste 50 årene
Framtidens klimaendringer: Konsekvensene blir store
AFRIKA
ASIA
AUSTRALIA OG NEW ZEALAND
EUROPA
LATIN-AMERIKA
NORD-AMERIKA
ØYSTATER
POLARMRÅDENE

Oppgave 2
Olje
Boring
Produksjon
Oppgave 3
Geotopoppgave
Kildeliste:

Utdrag

Heldagsprøve i Geologi
Oppgave 1

Klimaet etter siste istid
Den siste istiden som har vært startet i Skandinavia for ca.115000 år siden og varte til for ca. 10000 år siden. På det meste var hele 30 % av jordoverflaten dekket av is og vannet stod ca.120 meter lavere enn i dag.

De siste forskningsresultatene hevder at vi er på vei inn i en ny istidsperiode, men FNs klimapanel fastslår at det er lite sannsynlig at det vil skje i løpet av de neste 30000 årene. Dersom dette er fakta lever vi nå i den lengste mellom istiden i kvartær... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag 2: Heldagsprøve i Geologi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 02.04.2014
    heelt ok tekst med diverse på