Heldagsprøve Oppdrettsbransjen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 7
 • 2627
 • PDF

Situasjonsanalyse, SWOT-analyse: Heldagsprøve Oppdrettsbransjen

Heldagsprøve Markedsføring og ledelse.

Oppgaven inneholder konkurrentanalyse og porters modell.
Læreren lagde selv en oppgave til denne prøven

Oppgave 1
Analyser oppdrettsbransjen, og sentrale aktører i denne bransjen. Oppsummer funnene dine i et analyseverktøy.

Oppgave 2
Ta utgangspunkt i en norsk bedrift i oppdrettsbransjen og beskriv konkurranse og vekststrategiene for denne bedriften.

Oppgave 3

Vi vet at bransjen har et omdiskutert rykte. Hvordan vil du gå frem for å undersøke om hvor stor del av befolkningen som er positiv eller negativ til lakseoppdrett.
Beskriv hvordan du ville ha gjennomført en markedsundersøkelse for å få svar på denne problemstillingen. Begrunn valgene dine.

Lærers kommentar

oppg. 1
Du velger Porters modell (det kan du godt innlede med) og gjennomfører en grundig bransjeanalyse, veldig bra! Som eksempel på kunders makt kan du godt nevne utlandet (f.eks. Russlandet som har boikottet norsk oppdrettslaks) Du kunne har gjennomført en konkurrentanalyse av en av bedriftene, men ok at du har gjort en delvis konkurrentanalyse i oppgave 2. Husk å vise til kilder.

oppg. 2
Du beskriver konkurranse-strategier for MH i en konkurrent-analyse. Fint! Markedsleder-strategien beskriver du godt og gir gode eksempler. Du har også med en SWOT-analyse for bedriften – fint, men dette kunne du ha utelatt til fordel for vekststrategier?

oppg. 3
Du benytter deg av sekundærdata og ønsker foreslår en beskrivende utforming – hvorfor ikke utforskende? Du foreslår også primærundersøkelse og begrunner. Du bør ta med de 5 arbeidsfasene i markeds- undersøkelser også for å få bedre struktur for å unngå å utelate noe. Du bruker teorien til å løse et praktisk case og viser god forståelse. Strukturen er også god. Du foreslår og begrunner forslagene dine. Flott! Karakter: 5

Utdrag

Analyser oppdrettsbransjen, og sentrale aktører i denne bransjen. Oppsummer funnene dine i et analyseverktøy.
Store konkurrenter i Norge.

Det er veldig stor konkurranse mellom disse bedriftene, der Marine tar den største delen av kaka. Marine Harvest, Nordlaks oppdrett og Lerøy midnor er de 3 største norske aktørene. Det er omtrent 70 andre mindre konkurrenter bare i Norge. Men man finner også store aktører i andre land slik som Canada, Storbritania og Russland. Men der er det satt inn tiltak slik at fiskerinæringen ikke ødelegger havet/villaksen, Russland fisket sin eksportnæring ved at de reduserte tungmetallene man har i fisken.
Marine Harvest Norway AS er overlegent størst med en omsetningsverdi på 5.3 mrd norske kroner, Marine Harvest hadde for en stund siden ett stort antall laks som hadde rømt ifra en av deres fiskeoppdretts områder (markedsleder) ¼ av markedet. Nr 2 i Norge har vi Nordlask oppdrett AS som blir en markedsutfordrer. Nr 3 blir da Lerøy Midnor som også er markedsutfordrer til Marine Harvest, men de har fortsatt ikke ressursene til å virkelig konkurrere med Marine Harvest.
Selve bransjen er i stor vekst for øyeblikket man har store eksportmuligheter i... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldagsprøve Oppdrettsbransjen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 29.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra! Jeg lærte faktisk en god del :)
 • 16.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra oppgace, hjalp meg mye mye