Heldagsprøve i rettslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 8
 • 2161
 • PDF

Heldagsprøve i rettslære

Oppgaver til tentamen.

Oppgave 1:
Rettsspørsmål:
1. Hvilke lover skal brukes for å løse denne tvisten?
2. Har Gerd handlet utenfor loven?
3. Har avtalen ugyldighetsgrunnlag?

Partene i saken: partene i saken er Oliver Pedersen, Gerd Karlsen og datteren Turid

Oppgave 2:

Rettsspørsmål:
1. Hvilke lover og regler skal vi følge her?
2. Har Kjell Arnesen erstatningsansvar?

Partene i saken: partene i denne saken er Kjell Arnesen og Erna Fredriksen.

Oppgave 3:

Rettsspørsmål:
1. Hvilke lover skal vi ta i bruk her?
2. Hvordan type kjøp er det?
3. Kan Tora Fjell annullere kjøpet?

Partene i saken: partene i denne saken er Tora Fjell og firmaet stangspesialisten AS.

Utdrag

1. I denne tvisten skal man bruke avtaleloven. Det har blitt gjort en avtale mellom to parter, og der Gerd Karlsen kjøpte veggklokka til Oliver Pedersen for en betydelig mindre sum enn det den var verdsatt til. I Avtaleloven står det om 3 prinsipper. Formfrihet, avtalefrihet og at ”alle avtaler skal holdes”. Dette er prinsipper som skal bli fulgt, og spesielt prinsippet om at alle avtaler skal holdes, skal følges uansett, hvis ikke annet faller inn. Siden det ikke står noe annet om handelsbruk og sedvane, bruker jeg avtalelovens ufravikelige lover i kapittel 2 og 3, jf. § 1.

2. En avtale består av et tilbud og en aksept som dekker tilbudet. Tilbud og aksept er viljeserklæringer, altså utsagn som viser tydelig at partene har lyst til å binde seg. En viljeserklæring vil si rettigheter og plikter, og ikke uforpliktede uttalelser og utvekslinger av informasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldagsprøve i rettslære

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.05.2016
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 30.05.2017
  Skrevet av Student på 5. år
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk