Heldagsprøve i Juss 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 7
 • 2715
 • PDF

Heldagsprøve i Juss 2

Oppgaven besvarer eksamen våren 2010, med særlig vekt på emner som avtaleinngåelse, fullmakt, erstatningsrett og kjøpsrett.

Eksamen våren 2010.

Lærers kommentar

Du viser god forståelse for alle aspekter av oppgaven, og er oversiktlig. Pirker litt på småting, men alt i alt en fullgod besvarelse.

Elevens kommentar

Spørsmålet om farens uaktsomhet i forbindelse med oppgave 3 skulle vært drøftet, ellers bare enkle norskfeil.

Innhold

Oppgave 1 - Importgrossisten AS og Kontoratelieet AS
Oppgave 2 - bindende avtale om kjøp av kontorstoler mellom Kontoratelieet AS og Importgrossisten AS.
Oppgave 3 - Kunst og presang og Jonas
Oppgave 4 - Lise Hansen

Utdrag

Parter i saken: Importgrossisten AS
Kontoratelieet AS v/daglig leder Kristine Hol og ekspeditør Lars Bekk.

Rettsspørsmål: Foreligger det en bindende avtale om salg mellom Importgrossisten AS og Kontoratelieet AS?

Aktuelle rettsregler: I henhold til saken viser jeg til avtaleloven av 31. Mai 1918. Vi bruker kapittel 1, som omhandler selve inngåelsen av avtaler.

Drøfting: I utgangspunktet foreligger det en rettslig bindende avtale når to eller flere personer er enige om å stifte eller endre et rettsforhold mellom dem. Med personer menes fysiske personer, så vel som juridiske personer.

Avtaleloven er fravikelig, ettersom avtl. §1 sier at parter fritt kan inngå avtaler slik de selv ønsker. I denne saken legger Importgrossisten AS fram et skriftlig tilbud om kjøp av kontorstoler. Tilbudet inneholder forøving ingen akseptfrist, og jeg viser til avtl. §3:

Etter denne paragrafen skal akseptfristen bestemmes etter hva som oppfattes som rimelig tid. I vurderingen må man legge til grunn en rimelig betenkningstid for mottaker, så vel som normal forsendelse av aksepten. Vi må ta hensyn til avtalens art, og hva partene vet om hverandre. Tilbudet som Importgrossisten AS reiser er enkelt og oversiktlig. På en annen side er kontorstoler ment å vare over lengre tid, og derfor... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldagsprøve i Juss 2

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 12.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette er ikke en 6er. Det er jeg sikker på :) Tror heller det er en svak 4er... Men bra jobba!
 • 23.05.2014
  wow, denne var bare: WOW! kjempe bra oppsett og innhold!!
 • 27.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  fin besvarelse! god å bruke som mal.
 • 07.04.2014
  kjempe bra. det var et stort hjelp for meg :-)