Heldagsprøve - Lerum AS

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 1777
 • PDF

Heldagsprøve - Lerum AS

Oppgaveformulering

Forretningsideen til Lerum AS.

Lerum AS' sterke og svake sider, muligheter og trusler

Kampanjeplan for lerum as – skjematisk framstilling

Drøft etiske begrunnelser for at miljøspørsmål kan bli satt i fokus for markedsføringen til lerum as.

Utdrag

SOFT-analyse

Lerum AS har som alle andre bedrifter sterke og svake sider, samtidig har de muligheter og trusler. I denne SOFT-analysen har jeg gått nærmere inn for å analysere arbeidsbetingelsene til Lerum AS.
Lerum AS er markedsleder innen mat- og drikkevarer som er fremstilt på ekte frukt og bær. Dette gir dem sterke og svake sider, Lerums sterke sider er at bedriften og produksjonsområdet ligger nærme råvarer av høy kvalitet. Arbeidskraften er lokal og har høy kompetanse (142 personer jobber innen Lerum AS). Bedriften inneholder lojale arbeidstakere og flere som har familier som har jobbet i bedriften i flere generasjoner. Lerum AS har lavt kostnadsnivå, lønn, lokaler som gir bedriften lave produksjonskostnader for å lage gode produkter med høy kvalitet. Bedriften er også familie eid med lange tradisjoner. De svake sidene til Lerum vil være at de har lang avstand til markedet og det blir store transportkostnader for å få produktene ut i markedet.
Mulighetene til Lerum er at folk blir mer og mer helsebevisst og vil helst spise ”rene” varer, som er sporbare. Det vil si at folk kan finne utav hvor råvarene kommer fra og være trygge på at det de spiser/drikker er varer som ikke innholder falske stoffer eller... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldagsprøve - Lerum AS

[33]
Brukernes anmeldelser
 • 16.03.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin oppgave, spesielt den kampanjeplanen, hjelper til heldagsprøven. takk
 • 09.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra oppgave var til stor hjelp til prøven vi hadde i markedsføring...
 • 11.02.2016
  Dette var ikke allverden. Kanskje en 3er på eksamen.
 • 09.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Hjalp meg mye på tentamen!