Heldags i Sosialkunnskap om innvandring i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 9
 • 3138
 • PDF

Heldags i Sosialkunnskap om innvandring i Norge

*Innvandring i Norge
*drøfting av påstanden, ''Innvandrere er godt integrert i det Norske samfunnet''

Lærers kommentar

veldig bra tekst. Gode innspill og relevant drøfting

Elevens kommentar

komme med flere motargumenter

Utdrag

1) I innlegget ‘’Integrering i Vinje’’ (Dagbladet, 21.06.2006) får vi høre om hvordan en ung etnisk somalier som er bosatt i Norge og som er under høyere utdanning ser på integreringen i Norge. Det er mange ulike meninger om innvandrerne i Norge er godt integrert, og hva som kreves for å få til en vellykket integreringspolitikk, og i det heletatt integrering. I denne oppgaven vil jeg argumentere og drøfte rundt påstanden: ‘’Innvandrere er godt integrert i det norske samfunnet.’’
....

2) Fordeling og egoisme har siden tidenes morgen vært en sak som har vært viktig for mennesker. De fleste mennesker vil ofte ha så mye de kan få av goder, for så å bruke godene til å leve ‘’det gode liv.’’ Hva som er ‘’det gode liv’’ har utviklet seg fra jeger- og sankersamfunnet der de beste jegerne som kunne jakte og skaffe mat, levde et godt liv relativt sett fordi mange andre ikke klarte å skaffe seg mat. Idag ser en litt annerledes på hva som er ‘’det gode liv’’ og det kalles ofte velferd. I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for velferdsforskjeller i Norge, og forklare mulige årsaker til ulikhetene. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldags i Sosialkunnskap om innvandring i Norge

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 05.05.2014
  En god besvarelse på problemstillingen. Oppgaven er godt oppbygget med innledning, hoveddel og avsluttning. Trekker inn noen grunner til hvorfor mennesker migrerer ved å forklare skyve og trekk faktorer. Bruker en "u-kurv" til å forklare integrering.
 • 08.06.2012
  ikke en fullt så bra oppgave, kunne hatt med mer drøfting .
 • 18.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra oppgave som hjalp meg mye
 • 31.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!