Heldag besvarelse på politikk eksamen høst 2010

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Heldag besvarelse på politikk eksamen høst 2010

Heldagsprøve med besvarelse av eksamen fra høsten 2010

Med utgangspunkt i arbeidet du gjorde på forberedelsesdagen, skal du
skrive en sammenhengende tekst der du:

‐ Gjør kort rede for de viktigste aktørene i det internasjonale samfunnet som har fått økt makt gjennom
internasjonalisering og globalisering de siste tiårene

‐ Drøfter om internasjonalisering og globalisering styrker eller svekker demokratiet for befolkningen i enkeltstater

‐ Kort vurderer om det internasjonale systemet også kan demokratiseres, og eventuelt på hvilken måte.

Utdrag

Vi lever i dag i et samfunn hvor internasjonalisering og globalisering har stor betydning på ulike måter. Den påvirker de ulike aktørene, kan både styrke og svekke demokratiet for en befolkning og det kan stilles spørsmål om det er mulig å demokratisere internasjonale systemet.
Vi har aktører som kan være både stater, internasjonale ikke-statlige organisasjoner, internasjonale statlige organisasjoner, transnasjonale selskap og medier. Flere slike aktører har de siste tiårene fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering. I dag kan vi se, høre og lese det meste i ulike medier slik som aviser, internettsider og tv-kanaler. En av disse er CNN. De informerer mennesker i ulike land om hva som skjer i verden via både tv og internett. CNN kan i en viss grad vinkle en sak og dermed påvirke hva ulike mennesker vet og mener. Det er også viktig å huske på at de vil ha oppmerksomhet og kan derfor få en sak til å virke verre enn den er... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldag besvarelse på politikk eksamen høst 2010

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 28.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  kort og godt forklart! Kjempe nyttig når jeg selv skulle forbrede meg til dette temaet! Du avgrenser stoffet og tar med relevante eksmepler!
 • 25.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg har fått lignende oppgave på min tentamen, så dette er til stor hjelp.tusen takk
 • 29.04.2014
  Fin besvarelse. Litt kort, men det hjalp en del
 • 25.11.2013
  Fin besvarelse. Takk.

Brukere som har lastet ned Heldag besvarelse på politikk eksamen høst 2010, har også lastet ned