Hadeland Glassverk | Prosjekt | ML2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 4
 • 20
 • 5163
 • PDF

Situasjonsanalyse: Hadeland Glassverk | Prosjekt | ML2

Hadeland Glassverk - personalmotivasjon, varer og lignende

Prosjekt – Markedsføring og ledelse 2.

Innhold

– gjennomføre en konkurrentanalyse
– Drøfte og analyser merkevarebyggingen i bedriften, hva betyr dette for posisjoneringen av merkevaren?
– Hvilke samarbeidskonstellasjoner som finnes i bransjen,og hvilke fordeler og ulemper har denne bedriften ved å være med i en kjede?
– Hvordan bruke elektronisk handel og Internett for å markedsføre produktene?
– Formulere markedsmål ved hjelp av målhierarki
– bruke ekspansjonsmatrisen som ledd i utformingen av en organisasjonsstrategi
– utarbeide en enkel markedsstrategi rettet mot forbrukermarkedet med utgangspunktet i konkurransemidlene
– Hvordan bruke konkurransemidlene for å øke salget
– Personal motivasjon, og hvordan skal de utvikle personalet?
– presentere en aktivitetsplan og et enkelt budsjett for å gjennomføre aktivitetene i markedsplanen.
– Formulere mål for en organisasjons samfunnsansvar og utarbeide bedriftsetiske retningslinjer.

Utdrag

Hadeland Glassverk ligger på Jevnaker, i naturskjønne omgivelser ved den sydlige enden av Randsfjorden. Glassverket ble grunnlagt i 1762 og er Norges eldste industribedrift med kontinuerlig drift. Til å begynne med besto produksjonen for det meste av flasker, apotekerglass, medisinglass og glass til husholdningsbruk. Gjennom 1800-tallet ble produksjonen lagt om til småglass, boller, vaser og blomsterglass. På denne tiden brukte de modeller fra Europa, men i 1920-årene begynte de med egen utvikling av modeller.Dette er en bedrift som stadig utvikling. Hadeland glassverk er også kjent som en stor turistattraksjon, med hele 447 000 besøkende (i 2004) I dag produseres det meste av glasset utenlands, men dog noe i det originale produksjonsfløyene Ved Randsfjorden. Hadeland Glassverk A/S er for øyeblikket et datterselskap under CG Holding.

Konkurrentanalyse (Porters analyse)
- Gjennomfør en konkurrentanalyse for Hadeland Glassverk
Hadeland glassverk har som alle andre bedrifter, konkurrenter. Det er fem krefter som påvirker konkurranseintensiteten i en bransje, og de er:
– konkurransen mellom bedriftene i bransjen
– press fra substitutter
– trussel fra nyetableringer
– makt hos kunder
– makt hos leverandørene

Konkurransen mellom bedrifter
Det finnes stor konkurranse mellom de ulike glassverkene i Norge. Hadeland glassverk er mest sannsynlig det mest anerkjente av dem alle, dog det finnes noen få som kan ansees som store... Kjøp tilgang for å lese mer

Hadeland Glassverk | Prosjekt | ML2

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 13.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Imponerende godt skrevet og utarbeidet!
 • 15.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bra oppgave var til god hjelp
 • 22.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig fin denne! bra jobba

Brukere som har lastet ned Hadeland Glassverk | Prosjekt | ML2, har også lastet ned