Høyre (politikk og demokrati)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 2058
 • PDF

Sammendrag: Høyre (politikk og demokrati)

Muntlig oppgave om partiet høyre.

Utdrag

OPPGAVE 1:
I Høyre, legges det veldig stor vekt på å styrke den verdiskapningen vi har, slik at vi skal få flere arbeidsplasser og et godt grunnlag for et bra velferdssamfunn.

Det er tre ting Høyre setter foran alt annet, altså det som er kjerneverdiene deres; Frihet, det at alle mennesker, uansett hvor de kommer fra, er født med sine egne personlige følelser, tanker og ideer. Og hvis den enkelte menneskes frihet skal ivaretas på en best mulig måte, så trenger han/hun staten til å sikre seg mot overgrep, og garantere for at alle har det en trenger av det grunnleggende behov. Altså sånne ting som klær og mat. Det neste, Ansvar, det hører på en måte sammen med frihet. Det vil si at alle har et ansvar for hvordan en vil leve livet sitt. Og at man må lære av sine feil, og lære å leve med konsekvenser av sine valg. Mens Mangfold er det Høyre ser på som et gode. Et samfunn som respekterer og oppmuntrer folk.

Som tråd i tråd med at verden endrer seg, endrer også vi mennesker oss. Derfor er Høyre sin politikk med på å føre til noe bedre, siden partiet vil ha et åpent samfunn som gir muligheter til alle. Og for å prøve å skape dette samfunnet, har partiet satt seg fem klare mål:
– En kunnskapsskole der ingen elver blir hengende etter.
– Et arbeidsliv der alle får bidra, og der de som faller utenfor, får en ny sjanse.
– Et nyskapende næringsliv som utløser muligheter i hele landet.
– Et offentlig velferdstilbud som sikrer hjel når vi trenger det.
– Et mangfoldig samfunn der mennesker møtes med respekt, åpenhet og toleranse... Kjøp tilgang for å lese mer

Høyre (politikk og demokrati)

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.10.2014
  den var litt så som så helt ok
 • 10.03.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Liten overikt, litt mye tull.