Høyre (politikk og demokrati)

Se flere anmeldelser 3 3 3 3 3 3 (2 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Samfunnsfag

Karakter

5

Antall sider

6

Antall ord

2058

Filformat

Word2003

Sammendrag: Høyre (politikk og demokrati)

Muntlig oppgave om partiet høyre.

Innledning:
"I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg det politiske partiet, Høyre. Dette er et veldig konservativt parti, siden det legger stor vekt på å bevare de eksisterende verdier de har."

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.