Grunnleggende Psykologi: Etikk og psykologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Annet
 • 6
 • 3
 • 1915
 • PDF

Grunnleggende Psykologi: Etikk og psykologi

Oppgave om grunnleggende psykologi som ser på sammenhengen mellom psykologi og etikk. Oppgaven forsøker å forklare hvordan etiske oppfattninger påvirker våre følelser og handlinger.

Lærers kommentar

-"fin og ryddig tekst, veldig bra inhold"

Elevens kommentar

Noen hull i informasjonen, prøv å fyll opp disse.

Utdrag

Etikken har psykologiske konsekvenser fordi våre verdier og etiske oppfattninger påvirker våre følelser og handlinger. Etikken har derfor stor betydelse for din personlige utvikling og mentale helse. For å utvikle deg på en positiv måte må du velge en etikk som er bra for deg; en etikk som er i ditt eget interesse, altså en egoistisk etikk. Alle sunne mennesker er egoister. Meningen med den psykologiske vitenskapen er å forbedre menneskets evne til å leve et bra liv, og det er også dette som er meningen med den egoistiske etikken. En bra etikk er bra for individet, og det som er bra for individet er også bra for samfunnet. Psykologi betyr sjelslære, og sjelen er det samme som selvet. Og selvet er det samme som ego som betyr jeg. Ditt ego er din mentale eksistens. Uten et ego er du bare en tom kropp uten sjel. Å fortrenge ditt ego innebærer altså å fortrenge din mentale eksistens, og dette er ikke bra for din mentale helse.

Å ha en bra mental helse innebærer å være et integrert og harmoniskt menneske, og dette forutsetter at man er egoist. Egoisme innebærer å integrere sine handlinger med selvet; å uttrykke sitt ego i sine handlinger, d.v.s. å integrere kropp og sjel. Det innebærer at man ikke er i konflikt med seg selv. Et integrert og harmoniskt menneske er altså egoist. Altruisme resulterer derimot i at man hamner i konflikt med seg selv, og dette er den mest grunnleggende psykologiske konflikten som fins. Å være altruist innebærer å bryte sammenhengen mellom dine handlinger og dine behov, interesser, tanker og meninger, og isteden la andres behov, interesser, tanker og meninger styre dine handlinger. Resultatet blir splittring mellom handling og tanker; splittring mellom adferd og ego; splittring mellom kropp og sjel. Hvordan vi har lært å tenke påvirker våre følelser og handlinger, og en altruistisk indoktrinering skaper følelser som er i konflikt med selvet. Dette gjør det vanskelig å være integrert og harmonisk, og resulterer bl.a. i lav selvtillit, negativ selvfølelse, dårlig selvrespekt, irrasjonelle skyldfølelser, følsomhet for kritikk, dårlig integritet og sosial fobi.

Skyldfølelser er resultatet av at du har gjort noe som er i konflikt med dine moralske oppfattningerRasjonelle skyldfølelser er å føle skyld når man faktisk har gjort noe som skader andre, og det er bra fordi da lærer man å ta hensyn til andre. Men irrasjonelle skyldfølelser er ikke bra, for dette innebærer at man føler skyld også når man ikke har skadet noen... Kjøp tilgang for å lese mer

Grunnleggende Psykologi: Etikk og psykologi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 25.08.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Jeg har alltid vært intressert i psykologi, så dette blir nok snasent : )
 • 28.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  God oppgave. Men ingen kilder!