Grip teksten Vg2 side 50

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Norsk
 • Godkjent
 • 3
 • 1045
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Grip teksten Vg2 side 50

Svar på alle oppsumeringsspørsmålene side 50 i grip teksten, norsk for vg2.

Grip teksten gammel utgave. Fra før 2011.

Utdrag

1. Middelalderen var fra ca. år 500 til 1500 e.kr. Vikingtiden var 800 – 1050 e. kr.
2. Frans av Assisi var en Italiener som levde fra 1182 til 1226 i den italienske byen Asissi. Frans skal ha levd et luksuriøst liv i ungdommen og han kom fra en kjøpmannsfamilie. Han brøt med normene i samfunnet og familien sin for å leve et liv i total fattigdom. Han brukte masse tid på pleiing og hjelping av spedalske, som var utstøtte fra omgang med andre mennesker. Mange sluttet seg til han og han startet etter hvert en brødreorden(fransiskanere).
3. Thomas Aquinas var en italiensk filosof som levde fra 1225 til 1274. Han prøvde å forene tro og fornuftstenkning, han kombinerte kristendom med Aristoteles sin filosofi. Han mente at sjelen og legemet ikke kan eksistere atskilt, og at alt som er skapt, er godt fordi det er skapt av Gud. Thomas Aquinas ble senere gjort til helgen og til en av de viktigste kirkefedrene i den katolske kirken.
4. ”Rolandskvadet” er det mest kjente heltediktet fra Frankrike. Det bygger på en begivenhet da vennene og ridderne Roland og Oliver kjempet for Karl den store i Spania. Begge blir drept i et slag mot 778 muslimer.
5. Opphavet til ordet ”roman” er fra versefortellinger fra middelalderen. En versefortelling ble kalt en roman.
6. Den litterære interessen til Håkon Håkonsson bidro til litteraturen i Norge på 1200-tallet ved at han fikk oversatt noen fortellinger fra utlandet til norrønt (gammelnorsk). I tillegg ble... Kjøp tilgang for å lese mer

Grip teksten Vg2 side 50

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 10.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Jeg syns det var kjempe bra, den hjalp meg skikkelig mye. TUSEN TAKK ! :D
 • 05.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Var ganske gode svar, kunne gjerne skrevet litt mer utfyllende.
 • 16.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kjempe bra, og utfyllende svar.
 • 18.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var bra og til god hjelp for min læring