Globaloppvarming i Arktis

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Naturfag
 • 5
 • 3
 • 1055
 • PDF

Globaloppvarming i Arktis

I denne oppgaven skal jeg ta for meg mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten.

Utdrag

Arktis områdene blir regnet som områdene rundt Nordpolen, men det er forskjellige definisjoner på dette. Noen definerer det som at det bare er marine områder som flyter rundt, mens noen mener at det også kan være Grønland, Svalbard og nordlige deler av Amerika. Det sies at Arktis er en av de første stedene man faktisk kan se tegn på en global oppvarming og at temperaturen øker raskere i Arktis enn i resten av verden. Årsaken til dette er forholdet mellom atmosfæren, isen og havet. Når luften og havet blir varmere blir det mindre havis, og det gjør at havet åpner seg og at temperaturøkningen i Arktisk stiger. At isen smelter bort kan føre til en del konsekvenser både når det gjelder befolkningen og dyrelivet. For eksempel hvis vi ser på våtmarksområdene til fugleartene kan områdene tørke ut, fordi permafrosten hindrer at vannet går ned i jordoverflaten. Når temperaturen øker, kan det føre til hav og luftstrømmer. Hav og luftstrømmer kan frakte søppel og miljøgifter til Arktis som igjen kan være truende for miljøet og dyreartene. Disse stoffene er ikke mye... Kjøp tilgang for å lese mer

Globaloppvarming i Arktis

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  mye bra, anbefaler å lese den