Globalisering og internasjonalisering; Hvordan påvirker det aktører i det internasjonale samfunnet og demokratiet?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Globalisering og internasjonalisering; Hvordan påvirker det aktører i det internasjonale samfunnet og demokratiet?

Heldagsprøve i politikk og menneskerettigheter. Globalisering og internasjonalisering; Hvordan påvirker det aktører i det internasjonale samfunnet og demokratiet?

Innhold

Aktører i det internasjonale samfunnet får økt makt gjennom globalisering og
internasjonalisering. Hvilke aktører og hvorfor?

Styrker eller svekker globalisering og internasjonalisering demokratiet for befolkningen i
enkeltstater?

Hvordan kan det internasjonale samfunnet demokratiseres?

Konklusjon

Kilder:

Utdrag


Først skal jeg definere utrykkene globalisering og internasjonalisering. Deretter skal jeg ta for meg de viktigste aktørene i det internasjonale samfunnet som har fått økt makt gjennom globalisering og internasjonalisering. Jeg skal forklare aktørene nærmere, og gå inn på hvorfor globalisering og internasjonalisering har gitt dem økt makt. Etterpå skal jeg drøfte om globalisering og internasjonalisering styrker eller svekker demokratiet for befolkningen i enkeltstater. Jeg skal også ta for meg hvordan det internasjonale samfunnet kan demokratiseres, og gå nærmere innpå ulike måter for å få dette til. Til slutt skal jeg komme med en konklusjon som sier noe om globalisering og internasjonalisering faktisk styrker eller svekker demokratiet, og om hvordan det internasjonale samfunnet kan demokratiseres.

(1)Internasjonalisering og globalisering innebærer at varer, kapital, mennesker, informasjon og kultur lettere flyttes over landegrenser. Forskjellen mellom disse er at internasjonalisering har preget verdensøkonomien i minst tre hundre år, både når det gjelder internasjonal handel og kolonisering... Kjøp tilgang for å lese mer

Globalisering og internasjonalisering; Hvordan påvirker det aktører i det internasjonale samfunnet og demokratiet?

[21]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bra, til stor hjelp før eksamen
 • 09.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, interessant og til stor nytte :) Skulle gjerne likt å vite hva lærer mente du kunne/burde skrevet mer om.
 • 03.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig godt skrevet!
 • 01.04.2016
  Denne var veldig bra! Hvilke tilbakemeldinger fikk du av læreren?