Globalisering | Positivt eller negativt?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 1040
 • PDF

Globalisering | Positivt eller negativt?

Argumentasjon for og i mot om globalisering er positivt eller negativt.

Utdrag

Ordet globalisering har blitt et økende fenomen i dagens samfunn. Det er et ord som brukes for å beskrive det økende økonomiske, politiske og kulturelle samarbeidet på tvers av landegrensene. Det er en definisjon på at statene i verden blir knyttet sterkere sammen gjennom økt handel, reiser, turisme, utveksling av informasjon og gjennom medier. Samtidig som globaliseringen blir mer og mer framtredende, er meningene mange om globalisering er bra eller dårlig for verdenssamfunnet, og et betydelig antall mennesker8 engasjerer seg sterkt på den ene eller andre siden. I denne oppgaven vil jeg prøve å nyansere påstanden ” Er økonomisk og kulturell globalisering til det beste for verden?”. For er det virkelig slik at dette er tilfellet, finnes det bare positive sider ved økende globalisering?

Det finnes mange positive aspekter ved en økende globalisering i verden. Globaliseringen åpner mange muligheter. Det blir mer fri flyt av varer, tjenester og kapital, noe som fører til at det blir enklere å kjøpe varer fra andre land, noe som igjen fører til at varespekteret blir større. Det blir også mulighet for å ta i bruk teknologi som er utviklet i andre land, og dele kunnskap og erfaringer.
Mange har en sterk tro på at handel mellom land gir økt materiell velferd for alle. Denne tanken bygger på at bedrifter og stater bør produsere forskjellige varer, og deretter handle eller bytte med hverandre. Et viktig grunnlag for denne tankegangen er det som blir kalt komparative fortrinn. Dette er en teori om at ulike land bør produsere det som de er best til, og har best grunnlag for, for så å bytte varer til seg fra andre land. For... Kjøp tilgang for å lese mer

Globalisering | Positivt eller negativt?

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 05.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra oppgave, noe jeg ønsker å få i oppgave på eksamen!
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra tekst. lærte veldig mye. kjempe bra. bæst
 • 03.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra oppgave veldig bra
 • 23.05.2014
  Bra oppgåve, hjalp meg til ein innlevering.