Global sirkulasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 6
 • 4
 • 1012
 • PDF

Global sirkulasjon

Oppgaveformulering

Dere skal skrive en sammenhengende tekst på 1-2 sider der dere forklarer det globale klimaet. Dere bør ha med følgende punkter:

-lavtrykkssoner og høytrykkssoner

-globale havstrømmer

-regionale vindstrømmer (eks passatvinder, vestavinder og polare vinder)

-fordeling av klimasoner

Geografi (2009)

Utdrag

Global sirkulasjon
Hele jorda varmes opp av sola, men varmen fordeles ujevnt over jordas overflate. Områdene ved ekvator og områdene ved de tropiske regionene får en mye større del av solenergien enn lenger sør og nord. Ved ekvator treffer solstrålene nesten vinkelrett på jorda og gir sterk oppvarming. Ettersom det er ujevn oppvarming av atmosfæren skapes det høytrykk og lavtrykk. Siden varm luft er lettere enn kald luft, stiger varm luft og kondenserer. Dette innebærer at det er mye nedbør i disse områdene.

Høytrykk er der luft synker, der er lufta kald og det blir overskudd på luft. Lavtrykk er der lufta stiger, der er lufta varm og det blir underskudd på luft.

Energien i solstrålingen som treffer tropene er mye sterkere enn den energien som sendes ut til verdensrommet i form av infrarød stråling. I de polare regionene er det omvendt. Det vil si at energien som sendes ut er sterkere enn den energien som kommer inn. Hvis det ikke... Kjøp tilgang for å lese mer

Global sirkulasjon

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 15.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  En godt sammendrag..