Global oppvarming | Ulike synspunkter og argumenter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Global oppvarming | Ulike synspunkter og argumenter

Om global oppvarming er menneskeskapt eller ikke?

Jeg vil i dette prosjektet prøve å klargjøre begrepet drivhuseffekten og de ulike synspunkter og argumenter angående denne diskussjonen, om drivhuseffekten og global oppvarming skyldes mennesklig aktivitet eller jordas naturlige prosesser, ved å både være kritisk til ulike kilder og argumentere uten å ta parti til noen av argumentene eller konklusjonene.

Innhold

Del 1, Introduksjon

Mål og problemstilling

Teori og tidligere undersøkninger

Bakgrunnsfakta og begrep
Global oppvarming og drivhuseffekten
Viktige begrep
Klima og klimaendringer
Antropogene utslipp
Fusjonsreaktor
Bærekraftig utvikling
“Klimagasser” eller “drivhusgasser”
Aerosoler
“Parts per million” (engelsk for deler per million)
Avskoging

Material og metode

Del 2,
Global oppvarming: et resultat av mennesklig aktivitet…
Aerosoler, et framskritt i vitenskapelig forskning innen klimaendring
Stor økning av klimagasser i atmosfæren
Temperaturøkning
Framtidens klimaendringer
Bilag 1
Intervju med Ann-Helen Kronfjäll

Del 3,
…eller skylles global oppvarming jordas naturlige prosesser og temperatursvingninger?
Klimaskeptikerne
Skal vi stole på dagens forskere og eksperter?
Jordas naturlige prosesser
Istider
Vulkanutbrudd
Solinnstråling
Psykologiske svar på økende avvik blant mennesker fra klimaproblemer
Diskussjon
Konklusjon

Oppsummering

Kilder
Trykte kilder
Filmer
Utrykte kilder

Utdrag

Del 1
Introduksjon
De seneste årene har det vært mye fokus på klimaet. Media sprer om seg katastofeoverskrifter om ulike værfenomener, som skaper en stigene frykt for at vi øker drivhuseffekten gjennom kraftig forurensing, av blant annet CO2 og andre ”drivhusgasser”, og dermed påvirker det globale klimaet. Stadig flere forskere mener at vi i dag kan påvise den globale temperaturøkningen som skyldes antropogene utslipp. Andre mener temperaturøkningen skyldes jordas naturlige temperaturvariasjon. Hva skal man tro på?

7. – 18. desember 2009 var alle verdens ledere samlet til klimatoppmøte, COP15, som avholdt i København for å disskutere kanskje et av våre største problemer som menneskeheten står ovenfor, klimaendringer. Målet var å fremforhandle en ny internasjonal klimaavtale som skal tre i kraft før Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode utløper i 2012. Det er derfor, etter min mening, svært interessant å diskutere akkurat dette temaet. Først og fremst fordi det er et tema som blir mye omdisskutert i dag, med tanke på klimatoppmøtet i København, men også fordi det er så pass nytt at det er spennede å holde øye med nye rapporter og undersøkelser som blir lagt fram. I dag er det også mye skepsis om det virkelig er vi, menneskene, som er årsaken til den globale oppvarmingen. Dette gjør det enda mer interesant å høre og lese om alle de ulike argumentene for og i mot menneskeskapte klimaendringer.

Mål og problemstilling
Temaet global oppvarming og drivhuseffekten omfatter mye fakta og argumenter fra blant annet ulike rapporter og andre dokumenter. For å forstå og for å komme fram til en konklusjon angående temaet: skyldes global oppvarming mennesklig aktivitet eller jordas naturlige prosesser, har jeg bestemt meg for å bare diskutere de nødvendige... Kjøp tilgang for å lese mer

Global oppvarming | Ulike synspunkter og argumenter

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.