Get Stupid av Madonna

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kommunikasjon og kultur 1
  • 6
  • 8
  • 2380
  • PDF

Kommunikasjonsanalyse: Get Stupid av Madonna

Kommunikasjonsanalyse og retorisk analyse av musikkvideo "Get Stupid" av Madonna.

Lærers kommentar

En svært grundig analyse der du benytter et vidt spekter av aktuelle fagbegreper. Selvstendige og nyanserte refleksjoner. Gode eksempler.

Innhold

Artist, album, utgivelsesår, tema/budskap og musikktype/sjanger
Motiv i teksten
Symboler, effektlyder, frampek og kameraføring
Signaler
Samspill mellom tekst og video – (kameravinkling)
Tema i musikkvideoen
Klipp og rytme
Symbol – virkemidler
Politikk og fremgang
Revolusjon?
Budskap
Språkfunksjoner
Apellformer: Etos, pathos og logos
Pathos
Logos
Intertekstualitet –
Konnotasjoner
Kommunikasjonsmodellen
Kulturkontekst

Get Stupid av Madonna

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.