Geologi eskursjon til Kolsåstoppen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 6
  • 1108
  • PDF

Rapport: Geologi eskursjon til Kolsåstoppen

En rapport over oppbygningen av Kolsåstoppen. De ulike stentypene.

Utdrag

STOPP 1:

Det første stopper var litt ovenfor Gjettum stasjon. Her er det lag med berg som heller bratt mot nord. Dette skjedde da det baltiske og kanadiske skjold, ved hjelp av platedrift, ble skjøvet mot hverandre og dannet den kaledonske fjellkjeden. Bergartene i fjellkjeden ble foldet og skjøvet ved fjellkjededannelsen. Her kunne vi se bergarten kalkstein. Kalkstein er en sedimentær bergart og har en mørk skifrig grunnmasse med lysere klumper. Kalksteinen ble dannet på slutten av silurtiden pga. dannelsen av den kaledonske fjellkjeden.

I de skråstilte lagene finner man også flere fossiler. Disse er fra senere del av silurtiden, for mer enn 400 millioner år siden. De lyse kalksteinsklumpene er fulle av fossiler av dyrene som levde den gang.

STOPP 2:

Stopp nummer 2 var i en liten v - dal inne i skogen. Dette er et kulturlandskap, et landskap som er i stor eller mindre grad påvirket av mennesker. For i enden av dalen er det en åker. Midt i dalen renner det en elv. Det er elven som har transportert ut masser og til slutt har det resultert i dalen. Hvis elven graver mer kommer dette... Kjøp tilgang for å lese mer

Geologi eskursjon til Kolsåstoppen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.