Geografinotater fra kap. 3-6

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Geografi
  • Ingen karakter gitt
  • 10
  • 4564
  • PDF

Sammendrag: Geografinotater fra kap. 3-6

Notater fra boken Geografi – landskaper, ressurser, mennesker, utvikling

Boka: Geografi – landskaper, ressurser, mennesker, utvikling

Utdrag

Sammendrag kapittel 3
Forvitring: en samlet betegnelse om at stein eller fjell smuldres opp på stedet. Det kalles mekanisk forvitring når fysiske krefter virker på berggrunnen som i frostforvitring, solsprengning, tryggavlastning og rotsrengning. Kjemisk forvitringkalles det nå vann med oppløste gasser løser opp mineralene i berggrunnen.
• Erosjon: er slitasje, nedtæring av landskapet ved en ytre kraft som for eksempel en isbre, rennende vann vind eller bølger. Materiale (løsmasser) føres bort.
• Et gammelt landskap: er avrundete landformer med moderate høydeforskjeller og utgjør mesteparten av det norske landskapet.
• Et ungt landskap: består av landformer dannet ved elve-og breerosjon, og kjennetegnes av dype daler og fjorder, bratte fjell-og dalsider og spisse fjellformasjoner.
• Elver og rennende vann danner både erosjonsformer og avsetningsformer (løsmasser).
• Landformer dannes ved elveerosjon, er V-daler (materiale føres bort, skråninger raser ut) og canyon (harde bergarter gjør at sidene blir stående loddrett).
• Landformer dannes ved løsmasseavsetning fra elver, er delta (dannes der elva setter av løsmasser i hav eller sjø), elvevifte (dannes der ei sideelv renner ut i ei større elv) og elveslette (elva setter av løsmasser i elveløpet til en flat dalbunn)
• Et meanderløp er et elveløp i en flat dalbunn som kjennetegnes av store svinger eller slynger i elva... Kjøp tilgang for å lese mer

Geografinotater fra kap. 3-6

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.