Geografi, indre krefter og naturkatastrofer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 6
 • 7
 • 2761
 • PDF

Geografi, indre krefter og naturkatastrofer

En oppgave som forklarer hvordan jordens indre krefter fungerer og naturkatastrofer oppstår.


1. Kart
a) Forklar hva vi mener med temakart.
b) Hovedkartserien i Norge, M711 er topografiske kart med målestokk 1: 50000 og ekvidistanse 20meter. Forklar hva vi mener med målestokk og ekvidistanse.
Hva kan vi se ut av et topografisk kart?
c) Hva er forskjellen på informasjon og kunnskap?

2. Kartprojeksjoner
Hva er forskjellen på Mercators kartprojeksjon og Peters kartprojeksjon? Hva er den store forskjellen på disse kartprojeksjonene?

3. Jordas oppbyggning
Tegn og forklar jordas oppbygging. Få med navn på de forskjellige lagene og få med hvor tjukke de forskjellige lagene er.

4. Forklar teorien om platedrift
Hva mener vi med at konveksjonstrømmene er motoren bak platebevegelse?
Hva er midthavsryggene? Hva skjer ved midthavsryggene?
Hva mener vi med dyphavsgrop. Hva skjer ved disse gropene?

5. Forklar hvordan vi får fjellkjedefolding.
a) der havbotnsplate møter kontinentplate
b) Der kontinent møter kontinent.

6. Tsunami
Forklar hvordan tsunami oppstår. Hva betyr ”tsunami”?

7. Vulkanar
Forklar hvordan vulkanisme oppstår.
Grei ut om vulkansoner i verda, og forklar hvordan det oppstår vulkaner i dette området.
Grei ut om de fire forskellige typene utslepp vi har frå vulkaner.

8. Bergart

9. Forvitring
Kva meiner vi med forvitring?
Forklar kva som skjer ved frostforvitring, solsprenging og trykkavlasting.
Kva er kjemisk forvitring?

10. Erosjon
Kva meiner vi med erosjon? Forklar kva som skjer ved erosjon.

Geografi, indre krefter og naturkatastrofer

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig mye når geografi er et så komplisert materiale
 • 20.04.2015
  supert, fikk jammen bruk fr denne
 • 15.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Innholdsrik og lærerik oppgave!