Geografi alle spørsmål i kapittel 7 Terra Nova

Se flere anmeldelser 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 (10 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Geografi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

3

Antall ord

816

Filformat

PDF

Oppgaver fra læreboka: Geografi alle spørsmål i kapittel 7 Terra Nova

Alle spørsmål med svar til kapittel 7 om bærekraftighet og ressurser i Geografi boken Terra Nova.
Går igjennom Ressurser. (s. 165, s. 171, s. 180, s. 184)

Tilhører Boken Terra Nova.

Utdrag
s.165
Spørsmål:
1. Det som er forskjellen mellom en naturforekomst og en naturressurs:
-En naturressurs defineres som noe menneske har nytte av, det kan være alt fra mat til klær. Ressurser er dermed alt som er nyttig, verdifullt for mennesker. Det er også noe som man har teknologi og økonomi til å kunne utnytte. Det dekker også menneskelige behov for varer og tjenester.
-En Naturforekomst er en ressurs som vi ikke kan utnytte, fordi vi ikke har teknologien eller tjener ikke noe på det.
2. Hva er en lagerressurs og hva er en kretsløpsressurs?
Lagerressurs: fossilt brensel (kull, olje og gass), mineraler og metaller. Hvis det blir brukt opp så er det tomt, kan ikke etterfylles. Omfattende bruk i lang tid kan føre til knapphet med mindre vi finner erstatninger.
Kretsløpsressurs: Solenergi, vindenergi, tidevanns- og bølgeenergi, geotermisk energi og vannets kretsløp. Vi kan ikke bruke opp disse ressursene... [Les mer nå]