Geografi Repetisjonsoppgaver Kapittel 8

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 696
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Geografi Repetisjonsoppgaver Kapittel 8

Repetisjonsoppgaver fra kapittel 8: Befolkningsutviklingen i Norge. Oppgave 1-17.

Geografi Cappelen

Utdrag

KAPITTEL 8
1)Hvordan utviklet befolkningen seg i Norge mellom ca. 1700 og ca. 1945?
Den demografiske overgangen tok land tid i Norge. På 1700-tallet var både fødsels- og dødsratene høye. Dødsratene varierte sterkt i takt med epidemier og avlingssvikt. Selve overgangen tok til på begynnelsen av 1880-tallet, da dødsraten begynte å avta. Fødselsraten var høy fram mot 1870, og i denne perioden vokste folketallet betraktelig. Tilveksten fortsatte, om enn noe mindre, i perioden fram mot 1930. Etter 1930 var både fødselsraten og dødsraten stabilisert på et lavt nivå pga. dårlige matressurser og stor utvandring (Nord-Amerika), men allikevel høyere fødselshyppighet... Kjøp tilgang for å lese mer

Geografi Repetisjonsoppgaver Kapittel 8

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 18.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  veldig bra og utfylte oppgaver du er stor hjelp for meg som slite med norsken min. skole jeg liker godt Tusen tak
 • 05.12.2014
  Grei å gå igjennom før eksamen, for å teste seg selv om kappitellet :)
 • 07.02.2017
  helt grei...........
 • 12.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  gffgfgfggfgferrerwwesdas