Geografi - Sammendrag av Terra Nova

Se flere anmeldelser 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 (71 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Geografi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

27

Antall ord

8421

Filformat

Word2007

Geografi - Sammendrag av Terra Nova

Sammendrag av hele geografi boka.

Terra Nova geografi

Elevens kommentar
Man kan sikkert legge til egne notater om man føler for det

Innhold
Kapittel 1 - Fra geografens verktøykasse
Kapittel 2 – Den urolige jordskorpa
Kapittel 3 – Berggrunnen
Kapittel 4 – Landformene
Kapittel 5 – vær og klima
Kapittel 6 – Landskap
Kapittel 7 – Ressursene
Kapittel 8 – Lokalisering
Kapittel 9 – Næringsstruktur og bosetting
Kapittel 10 – Befolkning
Kapittel 11- Flytting
Kapittel 12 – Utvikling

Utdrag
Kapittel 1 - Fra geografens verktøykasse
Geografi – jordbeskrivelse. Hva ser vi og hvorfor? Befolkningsvekst, natur(krefter)
Kart
Riktig bilde av jordoverflaten – globus. Hvorfor  umulig å brette ut en kuleoverflate. Alle kart inneholder feil:
Kartprojeksjoner – Forskjellig etter hvordan kartet er tegnet. Feil avhenger av hvilken projeksjon som er benyttet som igjen avhenger av egenskaper kartet skal ha.
Geografiske koordinater
Gradnett; angi nøyaktig sted på jordoverflaten med bruk av stedets geografiske koordinatorer; breddesirkler, lengdesirkler. Ekvator er den største breddesirkel - 0 grader lengde.
Karttyper
Topografisk kart: landformer (elementer i landskapet; fjell, vann, vei, hus, mark). Kun det synlige. Tematiske kart: Temaer (skredfare osv. Geologiske kart; bergarter,). Geografiske informasjon som ikke synes i terrenget... [Les mer nå]