Geofag X - Vulkaner | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag X
  • 5
  • 2
  • 574
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Geofag X - Vulkaner | Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål med svar som handler om vulkaner. Oppgavene er hentet fra læreboka Terra Mater i Geofag 1/X. Denne teksten kan hjelpe som en liten oppsummering til emnet vulkaner, og kan bl.a. brukes som supplement til å øve til prøve.

Innhold

1. Hva er det geologiske kretsløpet?
2. Hva menes med bergartsdannende mineraler?
3. Hva er forskjellen på magma og lava?
4. Hva er en “hot spot”
5. Hva er forskjellen på felsiske og mafiske bergarter?
6. Hva er et sediment?
7. Forklar hva diagenese er.
8. Hvor kan sedimentære bergarter dannes?
9. Hva er metamorfose?
10. Beskriv bergarten gneis.

Utdrag

1. Hva er det geologiske kretsløpet?

Det geologiske kretsløpet eller bergartenes syklus er et fundamentalt konsept i geologi som beskriver omdanningen av bergarter i sammenheng med en geologisk tidsskala. Det er tre typer bergarter i denne syklusen; sedimentær bergart, metamorf bergart og eruptiv bergart.

2. Hva menes med bergartsdannende mineraler?

Det som menes med det er at det er bergarter som er dannet av mineraler. De er faste stoffer som er bygd opp av et eller grunnstoffer. Hvert mineral har sin egen spesielle kjemisk sammensetning. De dannes langt nede i jordskorpa ved at krystalliseres som betyr størknes fra steinsmelter. Mineraler kan også dannes ved at det skjer reaksjon mellom to forskjellige mineraler. Det er rundt 4000 ulike mineraler, og bare 30 – 40 av dem er vanlige i bergartene. De kalles for bergartsdannede mineraler. I enkelt bergart kan det være 2 eller 3 mineraler som dominerer, det kan også... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag X - Vulkaner | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.