Geofag 1. Oppgaver fra boka Terra Mater kap. 1-8

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geofag 1
 • Godkjent
 • 44
 • 8920
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Geofag 1. Oppgaver fra boka Terra Mater kap. 1-8

Inneholder spørsmål og svar til kapittel 1-8 i geofagboken Terra Mater

Terra Mater

Lærers kommentar

Hjelper kun mot eksamen, så ingen kommentar fra lærer på den.

Elevens kommentar

Er korte og konsise svar.

Utdrag

Geofag- Terra mater
Kapittel 1:
Spørsmål
1. Hva er geofag?
Geofag handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft og vann. Fagområdene geologi, naturgeografi og geofysikk er viktige deler av faget.

2. Hva er den naturvitenskapelige metoden?
Den naturvitenskapelige metoden er teorier som utvikles gjennom en serie av trinn som systematisk analyserer problemet som skal løses.

3. Hva betyr det at en planet er terrestrisk?
De fire planetene nærmest solen er terrestriske, eller “jordlike”, det vil si at de består av fast materiale, av stein. De ble dannet ved stadige kollisjoner mellom støvpartikler, der noen vokste seg større på bekostning av andre.

4. Hva er en planetesimal?
Planetesimal er himmellegemer som kan ha en diameter på opptil en kilometer eller to.

5. Hva er en protoplanet?
Protoplanet er en forløper til planeten og består av små planetesimaler som ble trukket mot større esimaler og kolliderte... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag 1. Oppgaver fra boka Terra Mater kap. 1-8

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 27.10.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kunne stått sidetall hvor spørsmålet var i fra. Dårlig tittel på grunn av det er kun spørsmål og ikke oppgaver som er i slutten av kapittelet men uten om det var alt bra.
 • 24.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Misvisende overskrift. Her er kun svar på spørsmålene (ren reproduksjon), her er ikke svar på en eneste oppgave….
 • 24.10.2016
  Bra! Var til stor hjelp, men skulle ønske at alle oppgaver var med.
 • 25.04.2016
  Veldig bra! enkelt og greit!