Gentesting | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 8
 • 2131
 • PDF

Gentesting | Artikkel

Dette er en fagartikkel om gentesting. Min problemstilling er hvor mye vil vi vite om oss selv og hvor mye behøver vi å vite om vår helsemessige fremtid?

Utdrag

Gentesting er et svært omdiskutert tema, og det er forskjellige syn på om gentesting har flest positive eller negative faktorer. Genteknologien når stadig nye høyder, og utviklingen har vært enorm de siste tiårene. Alt det koster deg for å få en total avdekking av ditt eget arveanlegg er rundt 5500 kroner og to kinnprøver(deCODEme.com). Om du gjør dette kan du få vite hvilke sykdommer du sannsynligvis aldri vil bli rammet av, men du kan også få vite hvilke sykdommer du trolig vil bli berørt av før eller siden i løpet av livet ditt. Dette høres kanskje ikke så flott ut. Men slike gentester kan også hjelpe til å sette opp skreddersydde metoder for behandling tilpasset akkurat deg ved hjelp av dine gener og arvemateriale, gentesting gir deg også mer kunnskap om deg selv, noe som igjen kan føre til at du kan gjøre ting for å unngå sykdommer som ligger i genene dine. Min problemstilling er hvor mye vil vi vite om oss selv og hvor mye behøver vi å vite om vår helsemessige fremtid? Denne problemstillingen er ganske aktuell i og med at genteknologien stadig utvikler seg. Jeg skal også drøfte grunner til å ta en gentest, og grunner til og ikke ta en gentest, med tanke på at dette hører til problemstillingen min... Kjøp tilgang for å lese mer

Gentesting | Artikkel

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 26.10.2012
  Skrevet av Student på 3. år
  Synes ikke dette var direkte en fagartikkel ettersom det verken var oversikt over innledningen eller avslutningen. Men helt ok!
 • 07.03.2014
  Bra og oversiktelig. Helt klart til hjelp
 • 30.05.2014
  hlkhlkklklkllkkklklkklkllkklhlk
 • 22.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet, stod mye nyttig her