Organsystemer i menneskekroppen | Biologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 17
 • 4336
 • Word2003

Sammendrag: Organsystemer i menneskekroppen | Biologi

Fyldig besvarelse på kompetansemålene innenfor den menneskelige fysiologi og de sentrale organsystemene i kroppen. Oppgaven tilhører faget Biologi 1 og tar systematisk for seg sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, urinveissystemet, nervesystemet og hormonsystemet.

Følgende kompetansemål besvares i oppgaven:
1. Gjøre greie for oppbygningen og funksjonen til sentrale organsystemer i kroppen og drøfte årsaken til sykdommer som har sammenheng med livsstil.
2. Sammenligne hormonsystemet og nervesystemet og forklare hvordan disse systemene blir påvirket av ulike stoff.
3. Gjøre greie for hvordan immunforsvaret og andre deler av infeksjonsforsvaret virker
4. Diskutere problemstillinger som gjelder organdonasjoner og medisinske kriterier for død.

Oppgaven tilhører læreboken BI 1 - gyldendal

Innhold

Sirkulasjonssystemet
Respirasjonssystemet
Urinveissystemet
Nervesystemet
Hormonsystemet

Utdrag

Sirkulasjonssystemets viktigste oppgaver:
• Transportere nærings- og avfallsstoffer.
• Transportere gassene O2 og CO2
• Transportere varme
• Transportere hormoner
• Stoppe blødninger
• Beskytte mot infeksjoner

I motsetning til små organismer får ikke mennesket dekket sine transportbehov via opptak av stoffer gjennom cellemembranen. Derfor har man sirkulasjonssystemet som gjør at alle cellene i kroppen får nok oksygen og næringsstoffer og får transportert bort avfallsstoffer raskt.

I sirkulasjonssystemet har mennesket ca 5 liter blod. Hovedkomponentene er blodplasma og blodceller.
Blodplasma: gulaktig væske som inneholder serum og koagulasjonsfaktorer.
Blodceller: Røde og hvite (én hvit blodcelle per 600 røde blodceller).
Røde blodceller: Transporterer O2, CO2, og H+.
Hvite blodceller: Bekjemper fremmedstoffer som bakterier og virus.
Blodplater: Deltar i reparasjon av blodåreveggen.

Oppbygningen av sirkulasjonssystemet:
Blodårene som leder ut fra hjertet kalles arterier, disse deler seg i mindre arterioler og forgreiner seg videre til kapillærer.
Arteriene transporterer blodet til de enkelte organene (for eksempel går nyrearterien til nyrene).Kapillærene går videre sammen i venoler som samler seg i større vener. Venene går til slutt sammen i vene cava som leder blodet inn i høyre forkammer.

Hjertet: Består av to forkamre og to hjertekamre. Det høyre hjertekammeret (blå på bildet) pumper blodet ut i lungearteriene og gjennom lungene for at det skal kvitte seg med CO2 og ta opp O2. Oksygenrikt blod kommer tilbake fra lungene i lungevener og inn i hjertes venstre forkammer. Fra v. forkammer pumpes blodet ut i aorta og videre til resten av kroppen.
Hjertekamrene er utstyrt med klaffer som gjør at blodet kun strømmer i en retning... Kjøp tilgang for å lese mer

Organsystemer i menneskekroppen | Biologi

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 30.11.2011
  Ypperlig for oss som venter til dagen før eksamen med å lese :)
 • 27.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra! Oversiktlig og det viktigste er tatt med!
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 25.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe fin, det hjelper meg veldig ogsånt