Fysikknotater om Energi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 504
 • PDF

Sammendrag: Fysikknotater om Energi

Notater til emnet enegri.

Bemerk at notatene er skrevet på dansk.

Fysikknotater om Energi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 21.11.2009
  Newtons Lover: Aristoteles: Fire elementer: jord, vann, luft og ild. Naturlig bevegelse er at ting søker sitt naturlige sted. Bevegelsen er rettlinjet og ender med at tingen kommer i ro. Tvungen bevegelse krever ytre krefter, og møter motstand. Galilei: Fritt fall. Systematiske eksperimenter og observasjoner (hypotesemetoden). Avvik fra Aristoteles; Hvis det ikke virker noen kraft, så vil en gjenstand i fart fortsette med konstant fart og retning. Hvis kraften er konstant vil farten forandre seg. Isaac Newton (1642-1727): Grunnlaget for læren om kraft og bevegelse (dynamikken), forklarer planetenes bevegelser og andre fallbevegelser (gravitasjonsloven) og gjorde rede for lys (optikk, lys er partikler). Alt som skjer, skjer ved at gjenstander påvirker hverandre med krefter. Alle gjenstander har masse, som er tyngde (avhengig av sted) og treghet. Måles med en skålvekt (kg). Masse er en indre egenskap. Massetetthet for et homogentstoff er massen dividert på volumet (kg/m^3). Krefter har to virkninger: Kan forandre farten eller formen til en gjenstand (eller rotere). Enheten for kraft er N(ewton) (kgm/s^2, avledet SI-enhet). Måles med en kraftmåler. To forskjellige krefter: Avstandskrefter og kontaktkrefter. Resultantkraften av to eller flere krefter er én tenkt kraft som har samme virkning som de virkelige kreftene har tilsammen. Newtons 0.lov addisjonsloven for patallelle krefter. Newtons 1.lov: Hvis resultantkraften = 0, så er farten konstant = gjenstand i ro eller i bevegelse langs en rett linje. Gjenstanden fortsetter på grunn av den indre egenskapen treghet. Newtons 2.lov: Fres = masse ganger med akselrasjon. Når akselrasjonen =\ 0 så er Fres =\0. Newtons 3.lov: F' = F (kraft=motkraft). Alle krefter virker parvis og vekselvis mellom to gjenstander. Når to gjenstander virker på hverandre, er kreftene like store og motsatt rettet. Virker langs sasmme rette linje. Kraft og motkraft virker på hver sim gjenstand. Tyngdeakselrasjonen er g = 9,81 m\s^2. Tyngdekraften (G) = massen(kg) * g (9,81m/s^2). Et fysisk system er en eller flere gjenstander vi studerer, et sammensatt system består av minst to gjenstander. Ytre krefter virker på systmet fra omgivelsene, indre krefter virker på en del av systmet fra en annen del. Fres av de indre kreftene er alltid null.
 • 15.06.2010
  Fin oppgave med mange nyttige informasjoner.