Fysikk 2 Eksamen vår 2009 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Fysikk 2
 • 6
 • 12
 • 2755
 • PDF

Fysikk 2 Eksamen vår 2009 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Fysikk 2, gitt 5. juni 2009.

Det er Studienetts egen fagredaktør i fysikk, som har regnet ut og besvart oppgavene i dette eksamenssettet.

Skrevet på dansk, men med utfyllende forklaringer.

Løsningen er myntet på elever og privatister som vil forbrede seg til eksamen i fysikk.

Utdrag

2a...
Röntgen-stråler er en form for usynlige elektromagnetisk stråling med meget høj frekvens.
Röntgen-strålings bølgelængde er på mellem 0,01 og 10 nm. Altså er der tale om en
meget 'lille' stråling med en meget høj energi. At en lille bølgelængde (synligt lys har
en bølgelængde på mellem 300 og 800 nm) medfører høj energi, kan ses af formlen for
energien af en foton

3a...
Vi ved at sammenhængen (i den klassiske fysik) mellem bevægelsesmængde, p, fart, v, og
masse, m, af et objekt er givet ved:
p = m · v , v = p
m
Ved opslag finder vi protonens masse, og kan derpå bestemme dens fart.
vproton =
3, 7 · 10−7kgm
s
1, 6725 · 10−27kg
= 2, 21 · 1012m
s
Vi har altså fundet at efter den klassiske mekaniks regneregler ville protonen have haft
en fart der var 7300 gange hurtigere ens lysets hast. Dette ved vi ikke er ladesiggørligt i
henhold til Einsteins relativitetsteori.

4 a...
Vi ser at de samlede elektriske krafter der virker på den midterste kugle er 0, da den
bliver påvirker af en lige stor kraft fra kulerne A og C. Kulen A påvirkes af en kraft fra
kulen B plus en ekstra kraft der kommer fra kulen C, der dog er 4 gange mindre. Grunden
til at den er fire gange mindre, er at afstanden vokser med en faktor 2, og kraften der
virker mellem de to ladede partikler er omvendt proportionalt med kvadratet på afstanden
imellem dem, således:
FE = q1 · q2
r2 · k
hvor r er afstanden imellem de ladede partikler. Indtegningen af krafterne ser altså således
ud:
Vi

5c...

Den mekaniske energi lige før springet bliver taget er givet ved den den potentielle energi der stammer fra mandens placering over jorden (der er vores nulpunkt). Vi har altså:
E_mek = U_placering = m · g · h
Vi kan indsætte vores kendte størrelser og dermed finne:
E_mek,start = 100kg · 84m · 9, 82kNg = 82, 5 · 103J = 82, 5kJ
Denne energi er altså energien der minimum er blevet brugt for at fragte manden op på bakken. Den tabte energi omdannes i springet til kinetisk energi, og derefter til potentiel energi i strikken. Slutteligt omdannes energien til termisk energi.
Vi kan nu beregne hvor meget mekanisk energi der tabes i springet. Dette gør vi ved at udregne den mekaniske energi i det punkt hvor springeren hænger stille. I dette punkt er den mekaniske energi givet ved summen af den potentielle energi der er lagret i strikken og den potentielle energi der stammer fra manden placering over jorden. Vi finder... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikk 2 Eksamen vår 2009 | Løsningsforslag

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 22.04.2013
  Meget hjelpsom. Sørget for at jeg fikk en go oversikt av hvordan eksamen var satt opp.
 • 01.06.2011
  Eneste av sitt slag på nettet, såvidt jeg kan se. Veldig bra :) Men den er på dansk.
 • 08.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  herje stil, råtøff re
 • 28.08.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Svært nyttig med tanke på oppgavesett man kan se for ser ved eventuell eksamen.

Brukere som har lastet ned Fysikk 2 Eksamen vår 2009 | Løsningsforslag, har også lastet ned