Fullkommen konkurranse og monopol

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1590
 • Word2007

Sammendrag: Fullkommen konkurranse og monopol

Notater om fullkommen konkurranse og monopol.

Innhold

Forhold som påvirker etterspørselen etter varer og tjenester
Etterspørselskurven
Etterspørselselastisitet
Forhold som påvirker tilbudet av varer og tjenester
Tilbudskurven

Kjennetegn på markedsformen fullkommen konkurranse
Bedrifters kostnader
Bedriftenes tilbudskurve
Pristakere og prissettere

Monopol
Ufullkommen konkurranse:
Årsaker til monopol og markedsmakt
Grenseinntekt
Tilpasningsbetingelse for en profittmaksimerende monopolist
Virkemidler for å redusere effektivitetstapet

Utdrag

Pris påvirker etterspørselen etter en vare. Dersom prisen på en vare synker vil varen bli billigere sammenlignet med andre varer. Substitusjonseffekten: Økt pris på et produkt fører til at etterspørselen etter et annet produkt blir større.
Redusert pris fører også til at konsumentene for styrket sin kjøpekraft. Når en vare blir billigere har vi råd til å kjøpe mer av den. Da vil etterspørselen etter varen øke. Inntektseffekten.
Andre forhold som påvirker etterspørselen kan være prisen på andre varer. Hvis for eksempel prisen på skisko er høy fører dette til at etterspørselen etter skibindinger også vil falle.
Alternative produkter: Økt pris på den ene varen fører til økt etterspørsel etter en annen vare.
Inntekten påvirker også etterspørselen. Desto høyere inntekt man har desto høyere vil også mest sannsynlig forbruket være. Derfor vil en høyere inntekt føre til økt etterspørsel.
Holdninger og preferanser. Økt fokus på miljø fører til økt etterspørsel etter hybridbiler.
Forventninger. Hvis en tror at prisen på sykler vil falle om en måned vil en vente med å kjøpe sykkelen til da.

Etterspørselskurven er vanligvis fallende fordi redusert pris fører til at vi vil kjøpe mer av varen.

Etterspørselskurven:
Viser hvor stor etterspørselen er avhengig av prisen på varen. Etterspørselskurven viser dermed hva som skjer med etterspurt kvantum når prisen økes eller reduseres ... Kjøp tilgang for å lese mer

Fullkommen konkurranse og monopol

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette hjalp meg skikkelig for eksamen, etter som at jeg lå på en 5er også gikk jeg ned til 2er også fikk jeg en 5er på eksamen igjen takket være deg! Thanks bruh
 • 04.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  super bra til hjelp med min innlevering!
 • 14.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt fantastisk til eksamen
 • 25.11.2015
  needed this one for the exam