Fullkommen konkurranse og monopol

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1590
 • Word2007

Sammendrag: Fullkommen konkurranse og monopol

Notater om fullkommen konkurranse og monopol.

Innhold

Forhold som påvirker etterspørselen etter varer og tjenester
Etterspørselskurven
Etterspørselselastisitet
Forhold som påvirker tilbudet av varer og tjenester
Tilbudskurven

Kjennetegn på markedsformen fullkommen konkurranse
Bedrifters kostnader
Bedriftenes tilbudskurve
Pristakere og prissettere

Monopol
Ufullkommen konkurranse:
Årsaker til monopol og markedsmakt
Grenseinntekt
Tilpasningsbetingelse for en profittmaksimerende monopolist
Virkemidler for å redusere effektivitetstapet

Fullkommen konkurranse og monopol

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette hjalp meg skikkelig for eksamen, etter som at jeg lå på en 5er også gikk jeg ned til 2er også fikk jeg en 5er på eksamen igjen takket være deg! Thanks bruh
 • 04.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  super bra til hjelp med min innlevering!
 • 14.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt fantastisk til eksamen
 • 25.11.2015
  needed this one for the exam