Frihetens grenser - Eksamen i historie og filosofi II

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie og filosofi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 2950
 • PDF

Frihetens grenser - Eksamen i historie og filosofi II

Oppgaven er en besvarelse av eksamen i faget Historie og Filosofi 2, våren 2011

Oppgaven har tittelen "Frihetens grenser" og drøfter frihet i forhold til internett i dagens samfunn. Sider som Wikileaks, Google, The Pirate Bay og DLD er sentrale i oppgaven.

Utdrag

I min oppgave om frihet ønsker jeg å legge vekt på individets friheter i forhold til samfunnets begrensninger. Jeg vil hovedsaklig gå gjennom saker som handler om frihet på Internett. Hvor går grensen for hva vi har frihet til å gjøre, og hvorfor går grensen nettopp der? Skal vi separere individets frihet fra statens stålkontroll, eller må borgerne i et samfunn styres av ledere? Gjennom bruken av Internett har verden fått nye muligheter til å ytre sine meninger. Men det er ikke alltid slik at ytringsfriheten er en overordnet lov, en lov alle mennesker har rett på.

Hva er egentlig frihet, er det retten til å gjøre stemme og ferdes fritt eller er det noe mer. «Kjellermennesket» mente at frihet var å kunne selv bestemme det sanne sannhet. Så lenge 2 + 2 = 4 var en sannhet, kunne ikke han føle seg fri. Ut ifra dette synet er frihet fullstendig fravær av gitte sannheter og hindringer. Virkeligheten er ikke bare som den er, den er opp til den enkelte å forstå. Jeg kommer ikke til å gå videre inn på det temaet, men heller belyse saken om «Wikileaks». Jeg mener at denne saken viser hvordan individets frihet i forhold til samfunnet blir problematisert... Kjøp tilgang for å lese mer

Frihetens grenser - Eksamen i historie og filosofi II

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hljhbgkjhblkjkmjnhljb,
 • 26.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra !
 • 11.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  slkgnskdngafs perfekt tuden tusen takk
 • 02.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaa...........................