Frihet og demokrati - Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Godkjent
 • 3
 • 1435
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Frihet og demokrati - Oppgaver

Innlevering i historie om frihet og demokrati. Besvarer blant annet spørsmål om maktfordelingsprinsippet, opplysningsfilosofi, menneskerettighetseklæringen, nasjonalisme og revolusjoner.

Lærers kommentar

Bra svar til oppgavene

Innhold

1. Hva gikk maktfordelingsprinsippet ut på?
2. Hvorfor kan vi si at opplysningsfilosofien var samfunnskritisk? 1
3. Forklar sammenhengen mellom opplysningsfilosofien og den amerikanske revolusjon. 1
4. Hvilken betydning fikk den amerikanske frigjøringskrigen for utbruddet av revolusjonen i Frankrike? 1
5. Hvorfor var det så viktig for borgerskapet å kvitte seg med det gamle regimets stands og privilegiesamfunn?
6. Gjør rede for hovedtrekkene i den franske menneskerettighetserklæringen i 1789.
7. Hvorfor virket Napoleon Bonaparte samlende på den franske nasjonen?
8. Hvorfor kan Amerikas løsrivelse kalles «De hvites revolusjon»?
9. Forklar de viktigste prinsippene som stormaktene la til grunn på Wienkongressen.
10. Hvilke forhold førte til oppblomstring av nasjonalisme i Tyskland og Italia?
11. Hva var de viktigste resultatene av revolusjonene i 1830 og 1848?

Utdrag

Frihet og demokrati


1) Hva gikk maktfordelingsprinsippet ut på?
I maktfordelingsprinsippet skilles det klart mellom den lovgivende makt, altså nasjonalforsamlingen, den utøvende makt, kongen eller regjeringen og en dømmende makt som er domstolene og rettsvesenet. Det vil si at nasjonalforsamlingen vedtar lovene, kongene eller regjeringen styrer etter disse lovene, mens domstolene og rettsvesenet sørger for at lovene følges. Dette gir en jevn fordeling av makt, noe som minsker sjansen for at makt misbrukes av for eksempel adelen, noe som hendte før den franske revolusjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Frihet og demokrati - Oppgaver

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 11.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra, fin og oversiktlig, mulig litt knappe svar på noen av spørsmålene, men ellers bra
 • 30.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  uroleg bra skreve, ufattelig digg å slippe å gjere lekse
 • 26.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra, og utfyllende svar!!
 • 02.04.2014
  Bra utfyllende svar!