Frihet eller fellesskap | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 862
  • PDF

Frihet eller fellesskap | Essay

Essay som tar for seg spm. om "frihet eller fellesskap". Oppgaven inneholder forskjellige synspunkter som tar for seg nettopp dette.

Lærers kommentar

Min lærers kommentar på stilen var positiv, eneste var bare at han mente jeg kunne dratt inn enda flere eksempler.

Utdrag

I filosofien knyttes frihet ofte til spørsmålet fri vilje. ”Frihet er i vid forstand det å være fri, men kan i filosofisk forstand defineres som den retten et enkelt individ har til å utføre enhver handling ut fra sin egne frie vilje.” (Wikipedia) Prinsippet fri vilje har religiøse, etiske og vitenskapelige betydninger. For eksempel har fri vilje i den religiøse verdenen betydning for individets frihet og evne til å ta egne valg uten påvirkning av en guddommelig allmakt. I etisk betydning er fri vilje å stå til ansvar ovenfor ens handlinger. Og i den vitenskapelige verdenen bryter kroppen, hjernen og tankene med naturlovene, som svar på fri vilje. Spørsmålet om hva fri vilje egentlig er, har vert et sentralt tema siden filosofiens begynnelse.

Ordboken definerer ordene frihet og fellesskap som ”det å være fri, uavhengighet” og ”eie, utføre noe i fellesskap”. Min personlige definisjon av de to ordene samsvarer ganske bra med ordbokens definisjon. Likevel mener jeg at frihet og fellesskap godt kunne ha gått under en og samme definisjon, med den betydning at jeg mener de to ordene er ”avhengige” av hverandre. De er tvillingsjeler. Frihet og fellesskap henger sammen i hjernen og hjertet og betinger hverandres liv. De kan ikke skilles med operasjoner og kirurgi. Likevel er den ene tvillingen på vei til å utvikle seg til et monster!... Kjøp tilgang for å lese mer

Frihet eller fellesskap | Essay

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.