Fremtidens Drammen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Annet
  • 6
  • 26
  • 6551
  • PDF

Fremtidens Drammen

Oppgaven var tverrfaglig, telte i samfunnsfag, geografi, naturfag og norsk.
Fokus på framtidsplaner for Drammen kommune, hvor næringslivssatsning, kollektiv, levestandard og byliv er vektlagt. Hvordan er det å leve i Drammen i 2025 etter at alle de store prosjektene til blant annet Drammen kommune er gjennomført?
Prosjektbeskrivelse er en del av vedlegget.

Innhold

Norges befolkning 5
Befolkningsvekst 5
Befolkningsstruktur 5
Flytting 6
Innvandrerbefolkning 7
Kommunene 9
Lik attraktivitet mellom bydelene 9
Biomasse 16
Kvantebatterier 17
Lindum 17
Drivhuseffekten 18
Trikken 19
Ny bybro 20
Ulike perspektiv 23
Bibliografi

Utdrag

Innledning
For å forstå hvorfor Drammen by er som den er i dag må vi hele 30 år tilbake i tid. Drammen hadde da et dårlig rykte og frasen “en dram i timen er bedre enn en time i Drammen” fant fort grobunn i hjernebarken hos de aller fleste nordmenn. Byen var ikke særlig attraktiv for annen næring enn papirfabrikker, befolkningen hadde dårlig med utdanning og det var store miljøproblemer knyttet til både elva og trafikken i byen. På 60 og 70-tallet startet utviklingen av Drammen, da forsvant papirfabrikkene og man så at Drammen hadde stort potensiale for utvikling. De neste 20 årene kom det på plass mange forskjellige prosjekter som i hovedsak har hatt som oppgave å rense elva og ideer om byutvikling. I 1987 gikk 80% av avløpsvannet urenset ut i Drammenselva, men etter en formidabel innsats fra både staten, nabo kommunene og Drammen kommune kan Drammen nå skryte av en av Norges beste lakseelver der over 90% av alt avløpsvannet blir renset. På slutten av 70-tallet ble store deler av biltrafikken flyttet ut av sentrum ved at det ble bygget en ny motorveibru, og det ble etter hvert større fokus på å bedre luftkvaliteten i byen. Det ble iverksatt flere prosjekter som hadde som mål at Drammen skulle oppfylle nasjonale og internasjonale luftkvalitetsmål. Dermed ble det satset på kollektivtrafikk, bysykler, holdningskampanjer som skulle få drammenserne til å bli flinkere til å bruke bena og oppmuntring til å kjøpe EL-biler. I dag har Drammen stort fokus på omdømme, næringsliv og utearealer. Drammen er en by stor vekst og vil garantert kunne begynne å høste det de sådde for snart 30 år siden.

Med dette som bakgrunn har vi nå valgt å vende blikket framover. Hvordan skal Drammen fortsette den gode utviklingen? Hvordan skal Drammen takle en stadig økende befolkningsvekst? Hvordan skal Drammen klare å leve opp til de stadig økende forventningene til innbyggerne? Og sist men ikke minst, hvordan er det å leve i framtidens Drammen? Dette skal vi prøve å forklare i denne rapporten... Kjøp tilgang for å lese mer

Fremtidens Drammen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.